Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBech, Jonas
dc.contributor.authorGundersen, Lage Isachsen
dc.date.accessioned2020-09-18T10:41:24Z
dc.date.available2020-09-18T10:41:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBech, J. & Gundersen, L. I. (2020) Barrierer til sirkulær økonomi : En casestudie av barriere i biogass sektoren i Norge (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678464
dc.descriptionMaster's thesis in Business administration (BE501)en_US
dc.description.abstractEtter Parisavtalen ble vedtatt og signert av en rekke land i 2015, har målet blant medlemslandene vært å begrense klimaendringene (FN–Sambandet, 2020). Mye av årsaken til de økte globale klimaproblemene er det økte forbruket av ressurser blant verdens land, mye forårsaket av den lineære økonomien. For å kunne løse problemene, er sirkulærøkonomien kommet frem som et fornuftig alternativ, der man bytter ut bruk og kast med gjenbruk, ombruk, reparering og resirkulering av materialer (Stahel, 2016, s. 435) Med bakgrunn i denne problematikken, ønsker vi å identifisere barrierer til sirkulær økonomi fra et biogass perspektiv. Vi identifiserer tidligere teori og forskning om barrierer til sirkulær økonomi og barrierer i biogass sektoren. Vi benytter oss av biogass sektoren i Norge som en casestudie, siden biogass er en energikilde som naturlig er tilknyttet sirkulærøkonomien. Våre funn i biogass sektoren i Norge, benyttes til sammenligning med tidligere forskning om barrierer i biogass sektoren, hvor vi presenterer de mest presserende barrierene. De mest presserende barrierene i biogass sektoren, benyttes så til å forklare barrierer til sirkulærøkonomien.For å undersøke temaet sirkulær økonomi, benytter vi oss av forskningsspørsmål om barriere i biogass sektoren i Norge og i tidligere teori. Vi benytter en kvalitativ tilnærming der vi intervjuer informanter, som med sin bakgrunn har god kunnskap om biogass sektoren i Norge. I oppgaven ser vi på hele den Norske biogass sektoren under ett og benytter tidligere teori og forskning som vi forankrer våre forskningsspørsmål med.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501en_US
dc.titleBarrierer til sirkulær økonomi : En casestudie av barriere i biogass sektoren i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© Jonas Bech, Lage Isachsen Gundersenen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.source.pagenumber88en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal