Show simple item record

dc.contributor.authorSaim, Eda Peskovic
dc.date.accessioned2019-12-10T13:22:47Z
dc.date.available2019-12-10T13:22:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2632507
dc.descriptionMasteroppgave pedagogikk PED511 - Universitetet i Agder 2019nb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er et resultat av en interesse for minoritetskvinner i Norge og deres muligheter eller utfordringer i det norske samfunnet. I løpet av de siste årene har det kommet flere nasjonaliteter til Norge. Dette gjør denne studien aktuell i dagens flerkulturelle samfunn. Det som er hensikten med denne oppgaven er å få en økt innsikt og forståelse for minoritetskvinner i Norge, og hvordan de opplever livskvalitet i lys av tilhørighet og sosial identitet. Hensikten er også å se hvordan de balanserer mellom to kulturer,og i hvilken grad de føler en tilhørighet til det norske samfunnet. Deretter settes dette i sammenheng med hvordan dette kan påvirke deres livskvalitet. Det teoretiske grunnlaget i denne studien omfatter blant annet livskvalitet, tilhørighet,kulturell, økonomisk og sosial kapital,identitet ,etnisitet og sosial inkludering og ekskludering. Hovedfokuset er vendt mot livskvalitet, tilhørighet og sosial identitet.Dette er teorier som blir anvendt for å kunne drøfte det empiriske materialet. Metoden som er valgt i denne studien er kvalitativ metode, og baserer seg på kvalitative intervjuer. Utvalget består av 5 voksne minoritetskvinner, og de er fra tre forskjellige land. Det ble gjennomført individuelle intervjuer med en fenomenologisk tilnærming. Resultatdelen er kategorisert i 2 deler-tilhørighet og sosial identitet, som igjen er knyttet til undertemaer. Tilhørighet er delt inn i tilhørighet i forhold til arbeid og utdanning, og tilhørighet i forhold til sosiale nettverk og kulturelle forskjeller. Analysen viser at minoritetskvinnene i denne studien klarer å balansere mellom to kulturer, og at de i stor grad føler en tilhørighet til det norske samfunnet, men at det har vært utfordringer på veien. Hovedfunnene viser at kvinnene påpeker viktigheten av tilhørighet, sosial identitet, samt arbeid og utdanning for at deres livskvalitet skal kunne oppleves positivt. Alt dette har vært med på å påvirke deres identitet, og deres livskvalitets perspektiv. I de tidligere årene beskriver kvinnene at mangel på god økonomi, stabilitet,og mindre grad av tilhørighet har påvirket hvordan de ser på seg selv og menneskene rundt.Dette har vært med på å påvirke deres livskvalitet negativt. Funnene viser også at til tross or ulike utfordringer har situasjonen endret seg dette samtidig som de har stabile levekår i forhold til arbeid og utdanning, og de føler på en større tilhørighet til det norske samfunnet. Dette har igjen gjort at de har mer balanse i forhold til deres egen identitet og i forhold til andre rundt seg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectPED511nb_NO
dc.titleLivskvalitet blant minoritetskvinner i Norge : Hvordan opplever minoritetskvinner i det norske samfunnet livskvalitet i lys av tilhørighet og sosial identitetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nb_NO
dc.source.pagenumber81 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal