Show simple item record

dc.contributor.authorGram, Silje Marie
dc.contributor.authorRaa, Elise Amundsen
dc.date.accessioned2019-10-28T11:53:05Z
dc.date.available2019-10-28T11:53:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624868
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon BE501 - Universitetet i Agder 2019nb_NO
dc.description.abstractDet finnes flere studier som ser på hvordan styringssystemer og styringsverktøy fungerer isolert sett, mendet finneslite forskning som angårenkombinasjon av styringssystemer(Malmi &Brown, 2008, ss. 287-288). Dette gjelder også kombinasjonen av Beyond Budgeting og Lean. Formålet med vår avhandling er derfor å sammenligne disseto filosofiene, og deres tilhørende styringsverktøy, sin funksjon hver for seg og i kombinasjon med hverandre. For å innhente erfaringer og gi dypere forståelse om dette temaet, har vi gjennomført en kvalitativ studie med et eksplorativt design og dybdeintervju. Problemstillingen vår er: Hvordan utfyller og motvirker styringsverktøyene i Beyond Budgeting og Lean hverandre i et sammensatt styringssystem?I denne avhandlingen har vi studertog fremstilt hvilke likheter og ulikheter som finnes mellom Beyond Budgetingog Lean basert på tidligere teori og forskning. Dette teoretiske bidraget har til hensikt å gi en dypere forståelse av de to filosofiene og forskjellene mellom dem. Dette er en sentral del i vår avhandling og videreutvikles ved å trekke inn våre empiriskefunn. Ved hjelp av dette har vitrukket linjer mellom likheter og ulikheter som styrker eller svekker kombinasjonen av Beyond Budgeting og Lean. I tillegg har vi analysert filosofiene basert på kontrolltypene presentert i Malmi og Brown sitt rammeverk og Simons sine “Levers of Control”.Basert på dette kom vi frem til at Beyond Budgetingser ut til å fungere godt alene. Lean har derimot ikke noe svar på økonomisk styring, og må derfor kombineres med styringssystemer som har dette, eksempelvis Beyond Budgetingeller det tradisjonelle budsjettet.Likevel virker det som at kombinasjonen av Beyond Budgetingog Lean, og deres tilhørende styringsverktøy,utfyller hverandre i stor grad og en kombinasjon av disse to filosofiene er derfor det mest gunstige. På bakgrunn av dette omtaler vi Beyond Budgeting og Lean som et godt sammensatt styringssystem.Gjennom denne studien har vi bidratt til å vise at Beyond Budgetingog Lean fungerer godt sammen og at tilhørende styringsverktøy ikke motarbeiderhverandre. Avhandlingengir både et teoretisk-og et empirisk bidrag. Ved hjelp av tidligere forskning girvårt teoretiske rammeverk innblikk i og økt forståelse av hvordan Beyond Budgetingog Lean fungerer sammen. Avhandlingensempiriskebidrag er å vise hvordan bedrifter opplever kombinasjonen av filosofiene og styringsverktøyene i praksis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501nb_NO
dc.titleBeyond Budgeting og Lean i et sammensatt styringssystemnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber116 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal