Show simple item record

dc.contributor.authorBakk, Ine Marie
dc.contributor.authorEkrann, Line Iversen
dc.date.accessioned2018-09-11T07:46:47Z
dc.date.available2018-09-11T07:46:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561889
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon BE501 - Universitetet i Agder 2018nb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å undersøke forholdet mellom leiepris og omsetningspris for leiligheter i Oslo. Internasjonalt har det blitt gjennomført flere studier av slike forholdstall i andre land og byer, men få er gjennomført med data fra det norske boligmarkedet. Vi behandler data fra to separate markeder, herunder markedet for solgte boliger og markedet for utleieboliger. Disse refererer vi til som henholdsvis eiermarkedet og leiemarkedet. DiPasquale og Wheaton sin 4-kvadrant-modell er det mest sentrale teoretiske grunnlaget for oppgaven. Modellen er en langsiktig likevektsmodell som kobler markedet for bruk av boligareal med eiermarkedet for eiendom, som gjør den relevant for oppgaven. Vi tar utgangspunkt i den hedonistiske pristeorien ved estimering av prisfunksjoner. I tillegg inkluderer vi Alonso-Muth-Mills-modellen om lokalisering, og Georg Akerlofs teori “Marked for Lemons”. Disse komplimenterer drøftingen av funnene i analysen. I analysen benytter vi 2538 observasjoner for eiermarkedet fra Eiendomsverdi, og 306 observasjoner for leiemarkedet fra Finn.no, i tidsperioden januar og februar 2018. Informasjonen som var vesentlig å samle inn var omsetningspris, fellesgjeld, primærromstørrelse og beliggenhet for de solgte boligene, og månedsleie, primærromstørrelse og beliggenhet for utleieboligene. Bydelene i Oslo brukes som beliggenhetsindikator. Vi definerer en ny avhengig variabel for eiermarkedet som vi kaller totalpris. Denne består av omsetningsprisen og en andel av fellesgjelden knyttet til boligen. Vi benytter to metoder ved beregning av forholdstall. Den første metoden baserer seg på estimert leiepris og estimert totalpris. Vi benytter her semilogaritmisk funksjonsform, ettersom denne passet best for våre data. Den andre metoden baserer seg på faktiske priser i markedet. Med utgangspunkt i observasjonene i leiemarkedet forsøkte vi å finne en likest mulig solgt bolig, basert på beliggenhet og størrelse. Bruk av to ulike metoder gir et bedre grunnlag for tolkning av boligmarkedet i Oslo. Våre resultater viser at det ikke foreligger et helt fast forhold mellom leiepris og totalpris i Oslo i tidsperioden. Vi finner derimot at forholdet mellom leiepris og totalpris varierer med beliggenhet. Videre finner vi en svak tendens til at forholdet varierer med primærromstørrelsenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501nb_NO
dc.titlePrisforholdet mellom å leie leilighet og å kjøpe leilighet i Oslonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber140 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal