Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKalsaas, Bo Terje
dc.contributor.authorLande, Tor
dc.contributor.authorKoland, Simen
dc.date.accessioned2018-05-31T06:21:02Z
dc.date.available2018-05-31T06:21:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2499836
dc.description.abstractFlyt kan beskrives som en prosess som er rengjort for usunne aktiviteter, altså en kjede aktiviteter der hindringer som nedetid, feilutbedringer og andre former for waste er fraværende. Waste er alle aktiviteter som ikke er verdiskapende for en bedrift, og ved åidentifisere og fjerne slike aktiviteter, er man et steg nærmere optimal flyt. Professor Ing. Bo Terje Kalsaas forsker på området arbeidsflyt, og metoder for å måle arbeidsflyt i prosjektstyrt produksjon. Målet er å utvikle konkrete metoder som fastslår hvordan arbeidsflyten er, samt forklarer hvorfor flyten er slik. Denne oppgaven er en del av denne forskningen, og undersøker derfor hvordan ulike målemetoder fungerer i praksis. Målemetodene har blitt testet ut i AS Nymo. På bakgrunn av dette og aktuell teori innen fagfeltene Lean Construction og arbeidsflyt, har følgende problemstilling blitt utarbeidet: Hvordan kan waste og arbeidsflyt måles, som ledd i en strategi for kontinuerlig forbedring? Viktige delspørsmål for å besvare problemstillingen, basert på teori og ønsker fra AS Nymo, er: 1. Er det korrelasjon mellom observert waste fra observasjoner og rapportert waste fra spørreundersøkelse? 2. Kan fremdriften i arbeidsplaner brukes som indikator på arbeidsflyt? Involverende ProsjektGjennomføring (IPG), er et pågående prosjekt i AS Nymo, hvor hovedmålet å kartlegge forbedringsområder som kan bidra til en betydelig effektivitetsøkning for bedriften. I forbindelse med dette, ble det koblet inn tre ulike masteroppgaver som skal belyse ulike hindringer i bedriften. To av masteroppgavene omhandler arbeidsflyt og waste i henholdsvis avdeling for rørinstallasjon og avdeling for stålfabrikasjon, mens den tredje omhandler bedriftens avvikssystem. Denne oppgaven har som mål å kartlegge waste og arbeidsflyt i bedriftens avdeling for rørinstallasjon.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agdernb_NO
dc.titleLeanorientert analyse av arbeidsflyt og waste i prosjektstyrt mekanisk industri med levering til offshore-, olje og gassmarkedet. : Case AS Nymonb_NO
dc.title.alternativeMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2013nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel