Show simple item record

dc.contributor.authorFrench, Silje Rek
dc.date.accessioned2017-10-11T13:32:19Z
dc.date.available2017-10-11T13:32:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459741
dc.descriptionMasteroppgave pedagogikk PED511 - Universitetet i Agder 2017nb_NO
dc.description.abstractDenne studien er en kvalitativ undersøkelse som tar for seg tematikken funksjonsnedsettelse og arbeidsliv. Data er samlet inn gjennom benyttelsen av kvalitative forskningsintervju og utvalget av informanter består av syv individer med funksjonsnedsettelse i yrkesaktiv alder. Funksjonsnedsettelse og arbeidsliv har de siste årene fått et større globalt og nasjonalt fokus. Mye av fokuset på tidligere forskning har konsentrert seg om arbeidslivets tilpassing og tilrettelegging. Hensikten med dette forskningsprosjektet er å se problematikken i lys av motivasjon, mestring og stigma, for å undersøke om dette kan ha innvirkning på om individer med funksjonsnedsettelse lykkes med å komme ut i arbeid. Funn fra denne studien viser at dette er et komplekst og komplisert fenomen som ikke kan forklares av enkeltgrunner alene. Utdanningsvalg, møte med støtteapparat og barrierer i møte med arbeidslivet kan gi implikasjoner i forhold til motivasjon for å komme ut i arbeidslivet. Resultatene viser at holdninger og tro på egne evner gir innvirkning på om individer lykkes. Økt fokus og kunnskaper vil bidra til at samfunnet bedre kan forstå denne problematikken. Holdningsendringer i støtteapparatet vil kunne føre til mindre stigmatisering og øke individenes tro på egen kompetanse og bidrag i arbeidslivet. En mer kreativ og løsningsfokusert tilnærming vil kunne tjene samfunnet og individene det gjelder.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectPED511nb_NO
dc.title”Det er rullestolen min alle ser” : En kvalitativ studie om mennesker med funksjonsnedsettelse og tilgangen til arbeidslivet, i lys av motivasjon, mestring og stigmanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nb_NO
dc.source.pagenumber73 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal