Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHallingstad, Vibeke
dc.contributor.authorJohansen, Lill Christine
dc.date.accessioned2017-09-04T13:21:58Z
dc.date.available2017-09-04T13:21:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453038
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon BE501 - Universitetet i Agder 2017nb_NO
dc.description.abstractAlle mennesker tar økonomiske avgjørelser hver eneste dag. Uansett om man er leder for et stort selskap som skal vurdere lønnsomheten på en investering, eller om man er et lite barn som prøver å regne ut best utnyttelse av ukelønna. Grunnet deregulering, globalisering og raskt utviklende teknologi har vi både større utvalg og tilgang til informasjon om de ulike avgjørelsene vi må ta. Dette gjør at det enkelte individ selv har ansvaret for å skape en god/sikker økonomisk framtid. I masteroppgaven kartlegger vi om det er forskjeller i nivået av den finansielle forståelsen mellom norske kvinner og menn. Vi undersøker om dette har en effekt på valg av spareform, altså om de som har høyere finansiell forståelse tar bedre avgjørelser angående sparing enn individer med lavere forståelse. Fra tidligere forskning er det konstatert at sparing øker med alder og at menn sparer mer enn kvinner, mens enslige sparer mest målt ved andel av inntekt (Halvorsen, 2011, s. 231). Analysen vår er basert på en undersøkelse for å kartlegge nordmenns kunnskap og atferd knyttet til sin egen økonomi og er gjennomført av AksjeNorge i 2016, i samarbeid med Finans Norge, Finansforbundet og Agderforskning. Leder i AksjeNorge Lene M. Refvik sier at ”God finansiell forståelse er avgjørende for hvor godt vi kan møte framtidens økte krav om å ta egne finansielle beslutninger. Denne undersøkelsen vil avdekke hva vi kan og hva vi kan bli bedre på i møte med denne utviklingen”(AksjeNorge, 2016). Datasettet fra undersøkelsen har blitt lite bearbeidet og vi anser oss selv som heldige som har fått tilgang og mulighet til å gjennomføre en dypere analyse. I vår utredning bygger vi videre på det Refvik sier om å kartlegge nivået på nordmenns finansielle forståelse, samt at vi avdekker sammenhengen mellom den finansielle kompetansen og valg av ulike spareprodukter. Resultatet fra analysen bekrefter kjønnsforskjeller på nivå av finansiell forståelse mellom norske kvinner og menn, hvor menn i gjennomsnitt har en høyere forståelse. Vi dokumenterer også kjønnsforskjeller ved bruk av ulike spareformer. Ved videre analyse finner vi at kjønnsforskjellen i spareatferden i større grad er påvirket av andre faktorer, som risikovillighet, inntekt samt alder, og er i mindre grad påvirket av nivå på finansiell forståelsenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501nb_NO
dc.titleFinansiell forståelse : Forskjeller i finansiell forståelse og spareatferd mellom norske kvinner og mennnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumberVII, 147 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal