Show simple item record

dc.contributor.authorIlyas, Mohammad Faizan
dc.date.accessioned2016-11-03T13:29:23Z
dc.date.available2016-11-03T13:29:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419409
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2016nb_NO
dc.description.abstractMålet med denne studien er å kartlegge styreledere og styrearbeidet i små og mellomstore bedrifter på Sørlandet. Videre ønsker jeg å finne ut om det er en sammenheng mellom styrelederes «profil» og måten det arbeides på i styret. Formålet er å få en innsikt i hvordan styrearbeidet gjøres på Sørlandet, og kunne legge frem informasjon som kan bidra til å forbedre og profesjonalisere styrearbeidet. Oppgavens empiriske grunnlag er basert på 84 spørreundersøkelser besvart av styreledere i små og mellomstore bedrifter på Sørlandet. Jeg har utformet fire kategorier for å finne ut hvordan det arbeides på i styret. Basert på datainnsamlingen har jeg utført t-tester og multiple regresjonsanalyser for å besvare forskningsspørsmålet mitt. Studien avdekker, blant annet, at det er en skjev kjønnsfordeling blant styreledere. Mine funn tyder på at det er signifikante forskjeller med mannlige og kvinnelig styreledere. Selv om styreinstruks ikke er lovpålagt i de selskapene jeg undersøker, finner jeg i testene at styreinstruks bidrar positivt til styrearbeidet. Styreledere i små og mellomstore bedrifter blir ofte rekruttert gjennom personlige nettverk. I denne oppgaven legges det frem hvordan og hvorfor dette er en negativ rekrutteringsmetode. Rekruttering av styreledere på bakgrunn av personlige nettverk bidrar ofte til at den beste kandidaten aldri blir vurdert. Videre undersøkes variabler som alder, utdanning og antall timer brukt på oppgaver som styreledere. Med hensyn til mitt forskningsspørsmål kan jeg konkludere med at mine data tyder på at det er forskjell på styrelederes bakgrunn og kompetanse, og at dette påvirker måten det arbeides på i styret.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subjectBE501nb_NO
dc.titleHvem styrer Sørlandet? : «Er det en sammenheng mellom styreleders profil, og måten det arbeides på i styret deres?»nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240nb_NO
dc.source.pagenumber73 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record