Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorCorovic, Dejan
dc.date.accessioned2016-11-03T11:12:30Z
dc.date.available2016-11-03T11:12:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419308
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2016nb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å undersøke boligprisindeksen til Statistisk sentralbyrå på bakgrunn av boligomsetninger i Kristiansand i tidsperioden 2008-2015. Målet er å undersøke om estimeringsmetoden til SSB kan forandres slik at boligprisindeksen forbedres på et lavere regionalt nivå. Oppgavens problemstilling har følgende formulering: ”Har boligprisindeksen utviklet av Statistisk sentralbyrå forbedringspotensial på et lavere regionalt nivå?” Innledningsvis presenteres boligmarkedet i Norge. Det gis en oversikt over situasjonen i boligmarkedet og figurer som viser boligprisutviklingen siden årtusenskiftet. Deretter presenteres bakgrunnsinformasjon om Kristiansand, boligprisutviklingen i området og dens bydeler. I teoridelen gis det først en grunnleggende innføring i økonomiske teorier som senere benyttes i oppgaven. Deretter gis det en grundig innføring av estimeringsmetoden til Statistisk sentralbyrå. Den hedonistiske prisfunksjonen til SSB utledes og indeksformelen blir nøye gjennomgått. Avslutningsvis presenteres prismodellen og variablene SSB benytter. I neste del beskrives alternative estimeringsmetoder og forklaringsvariabler som skal undersøkes nærmere. Forskjellige regresjonsmodeller blir presentert og jeg utleder min prisfunksjon. Videre beskrives datainnsamlingsmetoden og valg av variabler til analysen. Deretter følger en beskrivelse av datarensingen og en presentasjon av det endelige datamaterialet som jeg skal benytte i undersøkselsen. I analysekapittelet har jeg undersøkte ulike regresjonsmodeller og påvirkning av forklaringsvariablene jeg ønsket å inkludere i prismodellen. På bakgrunn av analysen ble en dobbelt-logaritmisk regresjonsmodell valgt som en hensiktsmessig modell. Forklaringsvariablene jeg inkluderte viste seg å ha en sammenheng med omsetningsprisen og en positiv påvirkning på regresjonsresultatene. Jeg kunne derfor konkludere med at boligprisindeksen til SSB hadde forbedringsmuligheter på et lavere regionalt nivå.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subjectBE501nb_NO
dc.titleBoligprisutviklingen i Kristiansand : en analyse av boligprisindeksen til SSB og alternative indeksernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumberVI, 139 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel