Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTanbo, May Hilde
dc.date.accessioned2016-10-12T08:56:20Z
dc.date.available2016-10-12T08:56:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2414457
dc.descriptionMasteroppgave pedagogikk - Universitetet i Agder 2016nb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å undersøke boforhold og plassering av to personer med autisme og utviklingshemning med utfordrende atferd. Det undersøkes hvordan ulike økologiske aspekter som miljø, kontekst og relasjoner påvirker personenes livskvalitet når de bor i et bofellesskap beregnet for personer med utfordrende atferd. Den teoretiske gjennomgangen inneholder en redegjørelse av forskningstradisjoner og definisjoner av konseptet livskvalitet, diagnostiske beskrivelser av diagnosen autisme og sentrale politiske begreper i forhold til mennesker med utviklingshemninger. Datamaterialet består av kvalitative forskningsintervjuer med nærpersoner av to personer med autisme og utviklingshemning boende i et bofellesskap tilpasset personer med utfordrende atferd. Studiens resultater viser at personene lever i et emosjonelt belastende miljø som skaper utfordringer for dem i hverdagen. Den viser også at å bo i en bolig hvor det er samlet en gruppe mennesker med utfordrende atferd påfører utfordringer i forbindelse med deres sosiale inkludering, mellommenneskelige relasjoner og personlige utvikling. Dette vil være aspekter som kan ha betydning for deres livskvalitet. Videre har studien funnet at personene i stor grad er avhengig av omsorgsyterenes støtte, tilstedeværelse, respekt og kompetanse for å kunne oppnå god livskvalitet ut ifra deres forutsetninger. Studien kan ses på som et bidrag til den samfunnsmessige diskursen omkring boforholdene til personer med autisme og utviklingshemminger, og fordrer bevissthet og diskusjon rundt deres livskvalitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationPED511
dc.title”Altså han bor jo ganske utsatt til” : en kvalitativ studie om livskvalitet hos personer med autisme boende i bofellesskap for personer med utfordrende atferdnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber[102] s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel