Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLyse, Martha Norheim
dc.date.accessioned2016-10-07T10:54:40Z
dc.date.available2016-10-07T10:54:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2413459
dc.descriptionMasteroppgave ledelse - Universitetet i Agder 2016nb_NO
dc.description.abstractGrunnen til at jeg har valgt å kalle oppgaven min «jeg trodde vi skulle rocke» er fordi dette sitatet er hentet fra en utøver som til en viss grad følte musikkbransjen, ansvar og alvoret i det å drive med musikk var blitt for stort. Uttrykket ble etter en stund et fast sitat når en følte at fokuset endret seg fra det å faktisk spille og komponere musikk. I mitt daglige virke har jeg utøvere innom kontoret for rådgivning både når det kommer til kunnskap om bransjen, men også for å kunne tenke strategisk rundt egen karriere. Dette er også hovedgrunnen til at jeg valgte å studere mitt eget fagfelt i min masteroppgave. Jeg er interessert i å kunne belyse utøvernes situasjon og å kunne se på den norske musikkbransjen gjennom en forskers briller. Min problemstilling er som følger: 1. hva er hovedutfordringene når det kommer til rammebetingelser i norsk musikkbransje? 2. hvordan kan en skape bedre rammebetingelser for utøvere og musikkbransje? I oppgaven har jeg brukt teoretiske perspektiver fra bl.a Boleman og Deal (2014) og intervjuer med informanter fra utøversiden i musikkbransjen for å kunne gi et bilde av disse utfordringene. Samtidig har jeg satt de inn i en bransjesammenheng og gitt et historisk blikk på en musikkbransje i endring. Intervjuer og de teoretiske perspektivene viser at en har utfordringer med fleksibilitet, kunnskap, maktfordeling og inkludering. Mine funne viser også at en ikke i like stor grad klarer å mynddiggjøre utøverne og at det er en mangel på kunnskap både om og i bransjen. For å kunne bedre rammebetingelsene er derfor kunnskap og mynddiggjøring nøkkelen. Dette vil sikre den norske musikkbransjen en god utvikling og vi vil kunne skape gode og langvarige karrierer for utøverne. Side !nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationORG917
dc.titleJeg trodde vi skulle rocke! : om rammebetingelser i den norske musikkbransjennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber55 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel