Nye registreringer

 • Ivaretakelse av norske interesser i politikk- og regelverksutformingen av EU/EØS-saker 

  Flindrum, Bjørn-Martin Gran; Husomanovic, Djani (Master thesis, 2022)
  Overnasjonale politiske systemer (EU) har blitt begrepsfestet ved at den utøvende myndigheten i Europa, organisert over flere integrerte styringsnivåer, kan ha konsekvenser for den nasjonale myndighetsutøvelsen. Nasjonale ...
 • Ivaretakelse av norske interesser i politikk- og regelverksutformingen av EU/EØS-saker 

  Flindrum, Bjørn-Martin Gran; Husomanovic, Djani (Master thesis, 2022)
  Overnasjonale politiske systemer (EU) har blitt begrepsfestet ved at den utøvende myndigheten i Europa, organisert over flere integrerte styringsnivåer, kan ha konsekvenser for den nasjonale myndighetsutøvelsen. Nasjonale ...
 • Kommunereformens effekt på innbyggeres opplevelser av kommunale tjenester 

  Losvik, Ine (Master thesis, 2022)
  Kommunereformen som ble gjennomført i 2020 var et svært omdiskutert tema, både blant befolkningen og politikerne. Følelsene og engasjementet rundt temaet var høyt, og betydde mye for mange. Regjeringen bestemte likevel at ...
 • En studie av kommunesammenslåingenes effekt på lokaldemokratiet 

  Yasar, Diyar (Master thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke om kommunereformen har hatt noen effekt på hvordan innbyggerne oppfatter lokaldemokratiet i kommunene sine. Denne problematikken ble belyst ved hjelp av den omfattende ...
 • Folkehelsekoordinatorens opplevelse av muligheter, hindringer og gjennomslagskraft i små kommuner. En studie av boundary-spanner ferdigheter i arbeidet med helse i all politikk. 

  Aakhus, Fatima Medina (Master thesis, 2022)
  Sammendrag Bakgrunn: Kommunene i Norge er anbefalt å ha en folkehelsekoordinator, for å sikre et langsiktig folkehelseperspektiv inn i kommunens arbeid med sosiale folkehelseforskjeller. Stillingen er i tråd med den ...
 • Weber under press? En casestudie av rekrutteringspraksis i to norske kommuner 

  Lofthus, Caroline Wergeland; Løyning, Tonje (Master thesis, 2022)
  Kvalifikasjonsprinsippet er den rekrutteringsformen som gjerne oppfattes som mest rettferdig. Likevel møter arbeidsgivere, spesielt i offentlig sektor, også krav til å rekruttere inkluderende. Det var denne kontrasten som ...
 • Weber under press? En casestudie av rekrutteringspraksis i to norske kommuner 

  Lofthus, Caroline Wergeland; Løyning, Tonje (Master thesis, 2022)
  Kvalifikasjonsprinsippet er den rekrutteringsformen som gjerne oppfattes som mest rettferdig. Likevel møter arbeidsgivere, spesielt i offentlig sektor, også krav til å rekruttere inkluderende. Det var denne kontrasten som ...
 • Hvordan ulike styrings- og koordineringsvirkemidler som Helsefelleskapet har tatt i bruk bidrar til bedre samhandling og integrerte og fordelaktige helsetjenester til pasienter i Agder? 

  Arnesen, Peder Anton (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på semistrukturert intervju med ti personer som arbeider i og i nær tilknytning til Helsefelleskapet i Agder. Helsefelleskapet er et samarbeid mellom kommuner ...
 • Agendasetting i en kommunal kontekst 

  Pedersen, Siv Aurora (Master thesis, 2022)
  Det er gjort flere studier på folkehelsepolitikk og på organisering og koordinering av kommunalt folkehelsearbeid etter at folkehelseloven kom i 2012. Flere av studiene tar for seg folkehelsekoordinatoren sin rolle og ...
 • Studiehverdag, Akademia og Kjønn 

  Launes, Maren Teresie Garmann (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven er en undersøkelse av studiehverdag, akademia og kjønn ved Institutt for ingeniørvitenskap ved Universitetet i Agder. Vi vet mye om kjønn og akademia, både som arbeidsplass og innen kjønnsdelte ...
 • Interkommunalt samarbeid i barnevernstjenesten: En kvantitativ studie som undersøker om interkommunalt samarbeid påvirker inputkvalitet i barneverntjenesten 

  Berge, Sofie Louise Rodrigues (Master thesis, 2022)
  Siktemålet med denne studien er å bidra til en større forståelse av hvordan samarbeid mellom kommuner påvirker tjenestekvalitet, noe som har fått mindre oppmerksomhet i forskning på samarbeid. Interkommunale samarbeid er ...
 • Tiltagende markedsstyring i norsk toppfotball 

  Bjørgo, Tinus (Master thesis, 2022)
  Dette forskningsprosjektet har tatt for seg problemstillingen «Hvordan påvirker toppfotballfokus og tiltagende markedsstyring Vålerenga Fotball som institusjon?». Målet med denne studien har vært å se på hvordan en norsk ...
 • Hvordan varierer erfaringene til toppledere og politikere i kommuner som har gjennomført en frivillig versus en tvungen sammenslåingsprosess? 

  Khan, Morsal (Master thesis, 2022)
  Norge har gjennomgått flere omfattende kommunereformer de siste årene, som har resultert i sammenslåinger av flere nabokommuner. Dette er sammenslåinger som har berørt flere tusen kommuneansatte, så vel som deres innbyggere. ...
 • Digitalization and sustainability: virtual reality tourism in a post pandemic world 

  Talwar, Shalini; Kaur, Puneet; Nunkoo, Robin; Dhir, Amandeep (Peer reviewed; Journal article, 2022)
 • National identity predicts public health support during a global pandemic 

  Van Bavel, Jay J.; Cichocka, Aleksandra; Capraro, V; Sjåstad, Hallgeir; Nezlek, J. B.; Pavlovic, T; Alfano, Mark; Gelfand, M.J.; Azevedo, F.; Birtel, M.D.; Cislak, A.; Lockwood, P.L.; Ross, R.M.; Abts, K.; Agadullina, E.; Aruta, J.J.B.; Besharati, S.N.; Bor, A.; Choma, B.L.; Crabtree, C.D.; Cunningham, W.A.; De, K.; Ejaz, W.; Elbæk, C.T.; Findor, A.; Flichtenrei, Daniel; Franc, R.; Gjoneska, B.; Gruber, J.; Gualda, E.; Horiuchi, Y.; Huynh, T.L.D.; Ibanez, A.; Imran, M.A.; Israelashvili, Jacob; Jasko, K.; Kantorowicz, J.; Kantorowicz-Reznichenko, E.; Krouwel, André; Laakasuo, M.; Lamm, C.; Leygue, C.; Lin, Ming-Jen; Mansoor, M.S.; Marie, Antoine; Mayiwar, L.; Mazepus, H.; Mc-Hugh, C.; Minda, J.P.; Mitkidis, P.; Olsson, Andreas; Otterbring, Anders Emil Tobias; Packer, D.J.; Perry, A.; Petersen, M.B.; Puthillam, Arathy; Riano-Moreno, J.C.; Rothmund, T.; Santamaria-Garcia, H.; Schmid, P.C.; Stoyanov, D.; Tewari, S.; Todosijevic, B.; Tsakiris, Manos; Tung, H.H.; Umbres, R.G.; Vanags, E.; Vlasceanu, Madalina; Vonasch, Andrew; Yucel, Meltem; Zhang, Y.; Abad, Mohcine; Adler, Eli; Akrawi, Narin; Alaoui Mdarhri, H; Amara, Hanane; Amodio, D.M.; Antazo, B.G.; Apps, Matthew; Ay, F.C.; Ba, M.H.; Barbosa, Sergio; Bastian, Brock; Berg, Anton; Bernal-Zarate, M.P.; Bernstein, Michael; Bialek, Michal; Bilancini, Ennio; Bogatyreva, Natalia; Boncinelli, Leonardo; Booth, J.E.; Borau, Sylvie; Buchel, Ondrej; Cameron, C.D.; Carvalho, C.F.; Celadin, Tatiana; Cerami, Chiara; Chalise, H.N.; Cheng, Xiaojun; Cian, Luca; Cockcroft, Kate; Conway, Jane; Cordoba-Delgado, M.A.; Crespi, Chiara; Crouzevialle, Marie; Cutler, Jo; Cypryanska, M; Dabrowska, Justyna; Daniels, M.A.; Davis, V.H.; Dayley, P.N.; Delouvee, Sylvain; Denkovski, Ognjan; Dezecache, Guillaume; Dhaliwal, N.A.; Diato, A.B.; Di Paolo, Roberto; Drosinou, Marianna; Dulleck, Uwe; Ekmanis, Jānis; Ertan, A.S.; Etienne, Tom W.; Farhana, H.H.; Farkhari, Fahima; Farmer, Harry; Fenwick, Ali; Fidanovski, Kristijan; Flew, Terry; Fraser, Shona; Frempong, R.B.; Fugelsang, J.A.; Gale, Jessica; Garcia-Navarro, E.B.; Garladinne, Prasad; Ghajjou, Oussama; Gkinopoulos, Theofilos; Gray, Kurt; Griffin, Siobhán M.; Gronfeldt, Bjarki; Gümren, Mert; Gurung, Ranju Lama; Halperin, Eran; Harris, Elizabeth; Herzon, Volo; Hruška, Matej; Huang, Guanxiong; Hudecek, Matthias F. C.; Isler, Ozan; Jangard, Simon; Jørgensen, Frederik J.; Kachanoff, Frank; Kahn, John; Katuwal Dangol, A; Keudel, Oleksandra; Koppel, Lina; Koverola, Mika; Kubin, Emily; Kunnari, Anton; Kutiyski, Yordan; Laguna, Oscar; Leota, Josh; Lermer, Eva; Levy, Jonathan; Levy, Neil; Li, Chunyun; Long, Elizabeth U.; Longoni, Chiara; Maglic, M; McCashin, Darragh; Metcalf, Alexander L.; Miklousic, I; Mimouni, S; Miura, Asako; Molina-Paredes, Juliana; Monroy-Fonseca, César; Morales-Marente, Elena; Moreau, David; Muda, Rafał; Myer, Annalisa; Nash, Kyle; Nesh-Nash, Tarik; Nitschke, Jonas P.; Nurse, Matthew S.; Ohtsubo, Y.; Oldemburgo de Mello, Victoria; O'Madagain, C; Onderco, Michal; Palacios-Galvez, M. Soledad; Palomakki, J; Pan, Yafeng; Papp, Zsófia; Pärnamets, Philip; Paruzel-Czachura, Mariola; Pavlovic, Zoran; Payán-Gómez, César; Perander, Silva; Pitman, Michael Mark; Prasad, Rajib; Pyrkosz-Pacyna, Joanna; Rathje, Steve; Raza, Ali; Rêgo, Gabriel G.; Rhee, Kasey; Robertson, Claire E.; Rodríguez-Pascual, Iván; Saikkonen, Teemu; Salvador-Ginez, Octavio; Sampaio, Waldir M.; Santi, Gaia C.; Santiago-Tovar, Natalia; Savage, David; Scheffer, Julian A.; Schönegger, Philipp; Schultner, David T.; Schutte, Enid M.; Scott, Andy; Sharma, Madhavi; Sharma, Pujan; Skali, Ahmed; Stadelmann, David; Stafford, Clara Alexandra; Stanojevic, D; Stefaniak, Anna; Sternisko, Anni; Stoica, Augustin; Stoyanova, Kristina K.; Strickland, Brent; Sundvall, Jukka; Thomas, Jeffrey P.; Tinghög, Gustav; Torgler, Benno; Traast, Iris J.; Tucciarelli, Raffaele; Tyrala, Michael; Ungson, Nick D.; Uysal, Mete S.; Van Lange, Paul A. M.; van Prooijen, W; van Rooy, Dirk; Västfjäll, Daniel; Verkoeijen, Peter; Vieira, Joana B.; von Sikorski, Christian; Walker, Alexander Cameron; Watermeyer, Jennifer; Wetter, Erik; Whillans, Ashley; Willardt, Robin; Wohl, Michael J. A.; Wójcik, Adrian Dominik; Wu, Kaidi; Yamada, Yuki; Yilmaz, Onurcan; Yogeeswaran, Kumar; Ziemer, Carolin-Theresa; Zwaan, Rolf A.; Boggio, Paulo S. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Changing collective behaviour and supporting non-pharmaceutical interventions is an important component in mitigating virus transmission during a pandemic. In a large international collaboration (Study 1, N = 49,968 across ...
 • Samfunnsansvarets todelte ansikt En komparativ dokumentanalyse av 15 virksomheters rapportering av samfunnsansvar 

  Hulsman, Camilla Holt (Master thesis, 2022)
  På samme tid som det kan argumenteres for at offentlige og private organisasjoner vokser nærmere hverandre, vokser kravene de møter med samfunnets utvikling. Alle organisasjoner er uavhengig av sektortilhørighet forventet ...
 • IKDP Forus bortkastede ressurser? 

  Høyland, Bjarne, Johansen (Master thesis, 2022)
  Denne oppgaven tar for seg samarbeidet rundt IKDP Forus.
 • Translation of WHO-policy in Norway and Cuba: Directives from The Word Health Organization in states with different governance systems and economies 

  Schultz-Haudt, Per (Master thesis, 2022)
  Transnational governance is governance that takes place across national boundaries and involving a diverse set of actors. One such actor is the World Health Organization which is central to transnational collaboration ...
 • Public Policies Supporting the Transition from the Oil and Gas Industry to a Sustainable Blue Economy 

  Lie, Even Andreas (Master thesis, 2022)
  In 2019, the European Union (EU) introduced a comprehensive strategy called the ‘European Green Deal’ to become the first climate-neutral continent by 2050. On the path toward this goal, several policy instruments have ...
 • Electronic government and corruption: Systematic literature review, framework, and agenda for future research 

  Khan, Anupriya; Krishnan, Satish; Dhir, Amandeep (Peer reviewed; Journal article, 2021)

Vis flere