Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorForland, Anja-Helen Haave
dc.date.accessioned2014-10-06T10:38:21Z
dc.date.available2014-10-06T10:38:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223154
dc.descriptionMasteroppgave i pedagogikk – Universitetet i Agder 2014nb_NO
dc.description.abstractDanning og medvirkning er sentrale begreper i barnehagen som er lovfestet i de politiske dokumentene. Det er begreper som sees på som gjensidige prosesser i barnehagen. Danning slik det er definert og redegjort for i barnehagens politiske dokumenter i Norge i dag er mange og til dels gode, allikevel kommer det frem forvirring rundt hva danning er, og kan være. I studien har jeg gjort rede for hvordan man kan tolke danningens innhold ved å bruke danningsdidaktikeren Wolfgang Klafkis teori om kategorial danning. Medvirkning kommer til syne i hans tanke om at all danning må sees i sammenheng med hans autonomitanke. Der barnet skal utvikle og ta ansvar for selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Det er i denne sammenheng jeg har gjort rede for hvordan medvirkning og danning kan sees på som gjensidige prosesser. Formålet med studien er å belyse og undersøke hva slags danningsforståelse kan vi finne hos barnehagelæreren i Norge dag. Jeg har på bakgrunn av dette intervjuet et utvalg med barnehagelærere i en kommune i Sør-Norge. Empirien er basert på barnehagelærerens tanker og forståelse av barns medvirkning, som er blitt tolket, analysert og drøftet på bakgrunn av det danningsdidaktiske perspektivet. Det kommer frem i studien at barnehagelærerens danningsforståelse i Norge i dag kan tyde på at den både er formal/funksjonell og kategorial, der den kategoriale danningsforståelsen kommer sterkest til syne. Den kategoriale danningsforståelsen kan komme til utrykk, som et svar på den endrede barnehagediskursen med økt fokus på læring og danning i barnehagen. En slik todelt danningsforståelse viser seg gjennom barnehagelærerens tanker om barns medvirkning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitet i Agder / University of Agdernb_NO
dc.subjectPED511nb_NO
dc.titleBarnehagelærerens danningsforståelse i møte med barns medvirkning : en kvalitativ studie av barnehagelærerens danningsforståelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber95 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel