Show simple item record

dc.contributor.authorNorheim, Anstein
dc.date.accessioned2014-09-19T06:30:37Z
dc.date.available2014-09-19T06:30:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220598
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon – Universitetet i Agder 2014nb_NO
dc.description.abstractHovedformålet med denne studien er å sammenlikne økonomiske forhold tilknyttet natur- og kunstgressbaner i norsk toppfotball. Datagrunnlaget er basert på seks dybdeintervjuer fra fem aktuelle arenaer. Spørsmålsstillingene har omhandlet investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader, samt brukstid på arenaen og muligheten for ekstrainntekter. På bakgrunn av formålet ble to naturgressbaner og tre kunstgressbaner undersøkt. To av kunstgressbanene var spesielt interessante, da disse nylig har byttet fra naturgress. Studien avdekker at kunstgress er økonomisk mest fordelaktig til bruk i norsk toppfotball. Samtidig tydeliggjør den at valg av type underlag henger sterkt sammen med klubbenes filosofi på drift av fotballklubb. Den avdekker også at kunstgress ikke er det eneste underlaget som trenger å byttes ut. Naturgress har også behov for utskiftning eller rehabilitering med jevne mellomrom. I tillegg viser studien at muligheten for konsertdrift ikke nødvendigvis har en direkte sammenheng med valg av underlag. Rømningsveier, mulighet for å komme inn med trailer og publikumsvillighet er minst like viktig. Studien deles inn i syv deler. Den første delen er en kort innledning. Deretter følger et kapittel som synliggjør bakgrunnen for det som skal undersøkes. Kapittel tre omhandler hypotesene jeg skal teste, før et metodekapittel redegjør for framgangsmåten i kapittel fire. I kapittel fem presenteres intervjuobjektene, før hoveddelen med analysen kommer i kapittel seks. Til slutt avsluttes studien med noen oppsummeringer og konklusjoner i kapittel syv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitet i Agder / University of Agdernb_NO
dc.titleNatur versus plast : en komparativ studie av naturgressbaner versus kunstgressbaner i norsk toppfotballnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330nb_NO
dc.source.pagenumber88 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record