Show simple item record

dc.contributor.authorLangeland, Ole Christian
dc.date.accessioned2014-09-18T11:05:54Z
dc.date.available2014-09-18T11:05:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220457
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon – Universitetet i Agder 2014nb_NO
dc.description.abstractMålet med oppgaven er å undersøke ulike boligattributters betydning for boligprisen i Haugesund og Stavanger, og om attributtene varierer i betydningsgrad byene seg i mellom. Dette er blitt sett på gjennom en femårsperiode, fra 2009 til 2013. De siste årene har det vart mye fokus på de svart store prisforskjellene mellom Haugesund og Stavanger som har en forholdsvis geografisk nærhet. Det oppfattes som om man får mer bolig for pengene i Haugesund enn i Stavanger. Dette utgjorde i hovedsak min motivasjon for oppgaven. Jeg tror og håper at masteroppgaven vil være interessant lesning, og at resultatene som er fremlagt kan være av interesse for eiendomsmeglere, boligeiere, potensielle bolig kjøpere og andre interessenter. Mine 14 uavhengige variabler har en forklaringskraft på hele 72,36% og 76,11% på boligprisen i henholdsvis Haugesund og Stavanger. Jeg kunne konkludere på et 5% signifikansnivå at boligareal har større betydning for boligprisen i Stavanger enn i Haugesund. Videre er funnet av at avstand til sentrum har større betydning for boligprisen i Haugesund enn i Stavanger svært interessant. Boligalder har også større betydning for boligprisen i Haugesund enn i Stavanger. Videre kunne jeg med sikkerhet si at boligtype har betydning for boligprisen i begge byer. Innledningsvis i oppgaven blir vi bedre kjent med Rogalandsbyene. Tabeller og statistikker er presentert for å gi et innblikk i boligmarkedene og prisutviklingen. Oppgaven tar utgangspunkt i teori om prisdannelse i boligmarkedet, teori om tomtemarkedet og den hedonistiske metoden. Basert på teorien ble attributtene som antas å ha høyest forklaringskraft på boligprisen valgt. Attributtene som undersøkes er boligareal, boligalder, tomteareal, avstand til sentrum, avstand til sjø, boligtype og om man må i bil for å komme til barnehage. Videre er datamaterialet presentert for ulike regresjonsmodeller er gjennomført. Avslutningsvis drøfter jeg funnene og konkluderer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitet i Agder / University of Agdernb_NO
dc.subjectBE 501nb_NO
dc.titleEmpirisk analyse av boligmarkedet i Haugesund og Stavanger : hvilken betydning har utvalgte boligattributter på boligprisen i Haugesund og Stavanger? Perioden 2009-2013nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber107 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record