Show simple item record

dc.contributor.authorKlungland, Kim R.
dc.date.accessioned2014-09-18T10:40:11Z
dc.date.available2014-09-18T10:40:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220443
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon – Universitetet i Agder 2014nb_NO
dc.description.abstractInnen 1.januar 2019 skal det innføres nye smarte strømmålere hos alle norske husholdninger. Ønsket til blant annet nettselskapene er at det da skal være mulig å flytte noe av strømforbruket fra perioder med høy belastning i nettet til perioder med lavere belastning i nettet. Utfordringen knyttet til dette er at forbrukerne sannsynligvis ikke vil flytte forbruket sitt nevneverdig utelukkende på grunn av innføringen av AMS. Denne utredningen ønsket å se på hvilke virkemidler som må til for at forbrukerne faktisk endrer sin atferd, slik at nettselskapene kan redusere sine investeringer i vedlikehold og utbygging av ny kapasitet. Hovedsakelig har utredningen fokusert på fire mulige tiltak: 1.Informasjon. 2. Pris/Prismodeller (effekttariffer). 3. Styring av enkeltlaster. 4. Struping av strømuttak. Undersøkelsen ble gjennomført online via SurveyXact, hvor respondentene ble spurt om å ta stilling til en rekke påstander, og i hvilken grad de var enige eller uenige i disse. På denne måten kunne undersøkelsen finne ut hvilke holdninger forbrukerne hadde til ulike tiltak, og få et inntrykk av hvor stor kompensasjon som er nødvendig for å få forbrukerne til å godta for eksempel struping av strømuttak. Spørsmålene ble formulert på en så enkel måte som mulig, da folk flest ikke har spesielle kunnskaper om faguttrykk som «struping», «enkeltlaster», «effekttariffer» o.l. Resultatene fra undersøkelsen viste at forbrukerne i stor grad tror de vil bruke mindre strøm dersom strømprisen er 50 prosent høyere i topplast-timene. De er også i hovedsak positive til utkobling av enkeltlaster som for eksempel varmtvannstank og struping av strømuttak, under forutsetning av at de blir tilstrekkelig kompensert for ulempen dette medfører. Alt i alt kan nettselskapene bruke erfaringene fra denne utredningen til å få en forståelse av hvordan vanlige forbrukere vil komme til å reagere på ulike tiltak i forbindelse med implementeringen av AMS. På den måten vil det potensielt være mulig å oppnå de ønskede virkninger knyttet til innføringen av nye smarte strømmålere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitet i Agder / University of Agdernb_NO
dc.subjectBE 501nb_NO
dc.titleAMS & demand response : insentiver til forbrukerne for å oppnå ønskede virkninger med AMSnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber65 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record