Show simple item record

dc.contributor.authorHaugdal, Oana Mihaela
dc.date.accessioned2014-09-17T08:50:34Z
dc.date.available2014-09-17T08:50:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220147
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon – Universitetet i Agder 2014nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan innføringen av IFRS og finanskrisen i 2008 påvirket verdirelevasne til regnskapsinformasjonen til rumenske selskaper mellom 2005 og 2011. For å besvare problemstillingen bruker jeg en deduktiv tilnærming. Det vil si jeg formulerer noen hovedhypoteser ut ifra den teoretiske bakgrunnen som jeg har gjennomgått i kapittelet kalt ≪Litteraturgjennomgang≫. Videre forsøker jeg å teste hypotesene ved hjelp av empiriske data. Med utgangspunkt i prismodellen blir det presentert tre modeller. Forklaringsvariabler som blir benyttet er regnskapsmessig resultat og egenkapital som representerer henholdsvis både resultat og balansesiden. Ved hjelp av disse modellene prøver jeg å undersøke om regnskapsvariablene klarer å forklare variasjonen i aksjeprisene til de rumenske selskapene under finanskrisen og de øvrige årene. Konsistent med tidligere forskninger finner jeg at regnskapsmessig resultat og egenkapital klarer å fange opp og oppsummere informasjon som investorene bruker i forbindelse med fastsettelsen av selskapets verdi. Selv om Romania er et land preget av en overgangsøkonomi, klarer regnskapsinformasjonen å skape nytteverdi for investorene både i årene når det rumenske regnskapssystemet blir benyttet og når IFRS blir innført. Når det kontrolleres for negative resultater i analysen, finner man en økning i verdirelevansen til regnskapsvariablene til både EPS og BVPS (jf.Davis-Friday & Gordon 2005 og Wildhagen 2013). Det vil si at modell 2 klarer å fange opp og oppsummer mer nytteverdi av regnskapsinformasjon for investorene enn den tradisjonelle prismodellen. Tidligere forskninger har vist at under en finanskrise vil verdirelevansen til egenkapital øke på bekostningen av regnskapsmessig resultatet på grunn av et større behov for informasjon om selskapets likviditet. Resultatene til denne oppgaven viser en tendens til at verdirelevansen til begge regnskapsvariablene avtar i kriseåret 2008. Dette tyder på at investorene vil benytte seg av ikke finansielle kilder for å kunne fastsette verdien til de ulike selskapene i en krisesituasjon. Man bør legge merke til at disse funne ikke kommer helt tydelig av resultatene. Som forklart i delkapittelet ≪Analyse og diskusjoner≫, har utvelgelsen av modell og mal på verdirelevansen ganske storbetydning for konklusjonen angående finanskrisens påvirkning. Når man undersøker hvordan innføringen av det nye regnskapssystemet påvirker verdirelevansen til rumensk regnskapsinformasjon, klarer man å legge merke til en tendens om at endringene etter EU’s direktiv har ført til en økning i evnen til EPS og BVPS til å forklare variasjon en i aksjeprisen i perioden 2008-2011. Dette stemmer med antakelsen gjort på bakgrunnen av tidligere forskninger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitet i Agder / University of Agdernb_NO
dc.titleVerdirelevansen til rumensk regnskapsinformasjon : hvordan påvirket innføringen av IFRS og finanskrisen i 2008 verdirelevansen til regnskapsinformasjonen til rumenske selskaper?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber105 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record