Show simple item record

dc.contributor.authorRørvik, Stina
dc.contributor.authorBomann, Karianne Grønvold
dc.date.accessioned2014-09-10T07:42:06Z
dc.date.available2014-09-10T07:42:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219224
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon – Universitetet i Agder 2014nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker vi hvordan Aker Solutions gjennomfører sine prosjekter i samarbeid med eksterne leverandører, og hva som påvirker de strategiske valgene som er tatt. Oppgaven tar utgangspunkt i en modell for valg av gjennomføringsmodell, som påvirkes av både indre og ytre faktorer. Med gjennomføringsmodell menes de overordnede strategiske prinsippene for organisering av et prosjekt, og omfatter elementer som anskaffelsesstrategi, kompensasjonsformat, entrepriseformer, og organisering og struktur. Hensikten med oppgaven er videre å sammenligne prosessen bak Aker Solutions valg av gjennomføringsmodell, med aktuell prosjektteori, samt vurdere eventuelle forbedringsmuligheter. Med bakgrunn i dette er følgende problemstilling utarbeidet: Hvilken gjennomføringsmodell bruker Aker Solutions mot sine eksterne underleverandører og hva påvirker deres valg av modell? Den teoretiske delen av oppgaven brukes til å belyse oppgavens problemstilling, og omfatter generell prosjektteori i tillegg til en presentasjon av gjennomføringsmodellens elementer. For å innhente nødvendig informasjon, har vi benyttet en kvalitativ metodetilnærming, med åpne, individuelle intervjuer som datainnsamlingsmetode. Ved åpne, individuelle intervjuer snakker forsker og respondent sammen om ulike emner, og det legges få eller ingen begrensninger på hva respondenten kan fortelle. Denne datainnsamlingsmetoden er passende ettersom kun få enheter skal undersøkes. Vi har også valgt et intensivt undersøkelsesdesign i denne oppgaven ettersom tidsrammen er kort og fordi det fokuseres på å innhente så nøyaktig informasjon som mulig om gjennomføringsprosessen. Dette undersøkelsesdesignet undersøker få enheter, men inkluderer mange variabler, og brukes for å få frem så mange nyanser og detaljer som mulig ved fenomenet. Resultatene av den empiriske undersøkelsen blir sammenlignet med aktuell prosjektteori, og viser at det kun er noen få ytre faktorer som påvirker de strategiske valgene i Aker Solutions prosjektgjennomføring. Resultatet av undersøkelsen viser altså at Aker Solutions ikke alltid følger prosjektteoriens retningslinjer, men har utarbeidet egne prosedyrer og metoder for å gjennomføre sine prosjekter ved bruk av eksterne leverandører. Ettersom det kun er undersøkt et fåtall prosjekter i denne oppgaven, kan ikke resultatene og konklusjonene antas å være gyldige for all prosjektgjennomføring i selskapet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitet i Agder / University of Agdernb_NO
dc.subjectBE 501nb_NO
dc.titleProsjektgjennomføring i Aker Solutions : hvilken gjennomføringsmodell bruker Aker Solutions mot sine eksterne underleverandører og hva påvirker deres valg av modell?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber142 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record