Show simple item record

dc.contributor.authorBarka, Carina Mjånes
dc.date.accessioned2014-09-09T12:36:36Z
dc.date.available2014-09-09T12:36:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219165
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon – Universitetet i Agder 2014nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å identifisere kritiske suksessfaktorer for fast-track prosjektgjennomføring. Normativ litteratur påpeker også at fast-tracking fører til økt risiko forprosjekter, og fokuset har derfor også vært på å identifisere potensiell risiko knyttet til de kritiske suksessfaktorene. For å gjennomføre oppgaven har det blitt gjort en grundig gjennomgang av aktuell normativ litteratur, og deretter en casestudie av et konkret prosjekt som bruker fast-tracking. I litteraturgjennomgangen ble det identifisert ulik risiko knyttet til fast-tracking, samt åttekritiske suksessfaktorer; 1. Prosjektmål og rammebetingelser 2. Prosjektplanlegging 3. Kommunikasjon 4. Prosjektering og design 5. Personell 6. Prosjektoppfølging 7. Endringshåndtering 8. Gjennomføringsmodell Casestudien tar for seg fast-track prosjektet Draugen Topside Campaign, som blir utført av Aibel for AS Norske Shell. Da casestudien kun tar for seg ett prosjekt, kan ikke funnene generaliseres. Funn tyder likevel på at det er samsvar mellom de identifiserte kritiske suksessfaktorene, og caset. Prosjektgjennomføringen av Draugen Topside Campaign inneholder en rekke ulike elementer innenfor alle de kritiske suksessfaktorene. Dette er elementer som har vært både vellykkede og utfordrende for prosjektet. De viktigste funnene i casestudien er at det er tre kritiske suksessfaktorer som har hatt spesielt stor innvirkning på prosjektet. Dette er prosjektplanlegging, kommunikasjon og endringshåndtering. Hver av disse faktorene har påvirket prosjektet i stor grad, samtidig som de er svært viktige for de resterende fem kritiske suksessfaktorene. Funn i casestudien tyder også på at det er høy grad av potensiell risiko knyttet til de kritiske suksessfaktorene. Hovedgrunnen til risiko i prosjektet har vært høyt tidspress, og dette har påvirket gjennomføringen og de kritiske suksessfaktorene i stor grad.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherunb_NO
dc.subjectBE 501nb_NO
dc.titleKritiske suksessfaktorer ved fast-tracking : hva sier normativ litteratur, og hvordan samsvarer dette med et praktisk case?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber93 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record