• Kommunikasjonsstrategi for en liten sparebank: Valle Sparebank case 

      Auby, Karoline; Ødegård, Monica Omdal (Master thesis, 2015)
      Temaet for denne masteroppgaven er kommunikasjonsstrategier for en liten sparebank med fokus på relasjoner, lojalitet, tilfredshet, kommunikasjonskanaler og sosiale medier. For å undersøke dette ble det utført et casestudie ...