• Kalkulasjonsanalyser ved Eikås Sagbruk 

      Telhaug, Siw Helen (Master thesis, 2007)
      I denne oppgaven vil det bli utført en bidrags- og selvkostanalyse, samt en ABC-analyse av kostnadene ved produktene til Eikås Sagbruk. Eikås Sagbruk videreforedler tømmer til materialer i flere ulike typer. Ved å utføre ...