• Boligbygging og konjukturer i Norge 1980-2011 

      Aarnæs, Laura Andrea (Master thesis, 2012)
      Formålet med denne masteroppgaven er å se på sammenhengen mellom boligbygging og konjunktursvingninger i Norge, i årene 1980 – 2011. Oppgaven begynner med en presentasjon av teori om boligmarkedet og hvordan boligens ...