Show simple item record

dc.contributor.authorBacke, Åsa Knudsen
dc.date.accessioned2013-10-14T11:57:56Z
dc.date.available2013-10-14T11:57:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/139190
dc.descriptionMasteroppgave i pedagogikk – Universitetet i Agder 2013no_NO
dc.description.abstractUndersøkelsens formål har vært å se på sentrale sider ved inkluderingsbegrepet og knytte det til samarbeid som en forutsetning for å finne gode løsninger for elevene i den aktuelle gruppen. Den peker spesielt på forholdet mellom elevens muligheter til å plassere seg, og forhold ved miljøet som må være tilstede for at eleven skal klare å være på skolen med sine utfordringer. Skoleledere og lærere ved 3 skoler har gjennom kvalitative forskningsintervju fått uttale seg og reflektere omkring deres forståelse av inkluderings – og samarbeidsprosesser. I en fenomenologisk og hermeneutisk forståelsesramme knyttes deres erfaringer og forståelse til elever med akutte eller kroniske lidelser som står i fare for, eller har utviklet langvarig sykefravær. Undersøkelsen viser at skillet mellom dokumentert og udokumentert fravær som man finner i de overordnede styringsdokumenter, kan føre til at skolene utsetter tiltak for å finne gode løsninger for elevene. For at elevene i denne gruppen skal finne sin plass i skolen, er skoleledere og lærere i større grad avhengig av samarbeid både med elev og foreldre. Undersøkelsen viser at skolene har ulike praksis med å inkludere både elever og foreldre for å finne gode løsninger. Det ser ut som tidlige tiltak, gode rutiner og tydelige forventninger sammen med en helhetlig måte å møte elevens ulike behov på, er avgjørende. Undersøkelsen viser at skolen som tar ansvar selv og koordinerer tiltak rundt eleven, lykkes best i inkluderings- og samarbeidsprosessen. I tillegg er skolen avhengig av samarbeid med andre instanser, både på kommunenivå og i spesialisthelsetjenesten. For at sykefraværet ikke skal bli langvarig, må derfor skolen komme i gang raskt og arbeide parallelt med eventuell behandling og utredning. Resultatene fra undersøkelsen viser at det er behov for å flytte oppmerksomhet fra en teoretisk og ideologisk måte å forstå inkluderingsbegrepet på, til individuell inkludering av eleven på et mer praktisk og konkret nivå der elevens lærings- og utviklingsbehov blir ivaretatt. Undersøkelsen oppsummeres med noen praktiske anbefalinger til skolene som kan være med å sikre gode løsninger for elevene i denne gruppen, og som forhåpentligvis kan bidra til å redusere langvarig sykefravær.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationPED 511
dc.titleInkludering av elever med dokumentert fravær : en empirisk undersøkelse om skoleledere og læreres arbeid med å inkludere elever med langvarig sykefraværno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber98 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record