Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, Christine Watne
dc.date.accessioned2013-02-27T12:55:59Z
dc.date.available2013-02-27T12:55:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/139186
dc.descriptionMasteroppgave i pedagogikk- Universitetet i Agder 2012no_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ studie av to dramalærere om deres tanker, handlinger og erfaringer med vurdering i dramafaget i den videregående opplæringen. Jeg tar utgangspunkt i vurdering SOM læring, der vurderinger er helt integrert i læringsprosessen. Vurdering SOM læring blir belyst ut ifra en internasjonal kontekst. I den teoretiske rammen tar jeg for meg Eisner (1991; 2002) og hans syn på vurdering, samt lærer som pedagogikk--‐kritiker. Konstruktiv kritikk som tilbakemeldingsform blir også belyst. Oppgaven har et sosiokulturelt perspektiv. Min problemstilling tar for seg hvilken vurderingspraksis lærere har i dramafaget i den videregående opplæring. På bakgrunn av problemstillingen ble lærerne både observert og intervjuet, og deres handlinger og tanker i forhold til vurdering i faget ble analysert og drøftet. I prosessen med oppgaven utviklet det seg fem empiriske problemstillinger som jeg belyser i oppgaven: 1 Hva slags erfaringer har lærere med vurdering i dramafaget? 2 På hvilken måte fremstår bruken av tilbakemeldinger? 3 På hvilken måte blir det lagt til rette for egenvurdering og hverandrevurdering i faget? 4 Hvordan blir elevmedvirkning ivaretatt? 5 Hvordan samarbeider lærerne om vurderinger? Analysen viser blant annet at lærerne oppfatter vurdering som vanskelig i dramafaget, særlig siden vurderinger kan bli subjektive og individuelle. Videre er tilbakemeldinger en stor del av faget, som viser seg som en kontinuerlig prosess underveis i undervisningen, og gjennom konstruktiv kritikk i praktiske visninger. Analysen viser også at det er ulik praksis mht. tilrettelegging for egenvurdering og hverandrevurdering, men at trygghet er viktig i slike situasjoner. Det samme gjelder elevmedvirkning. Videre viser det seg at lærerne samarbeider omkring vurdering på fagdager, og når det skal settes karakterer. Samarbeid mellom lærere underveis i undervisningen viser seg å være vanskelig. De empiriske probemstillingene kaster også lys over lærernes implisitte syn på kunnskap og læring som deltakende, men på ulik måte.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationPED 511
dc.titleVurderingens kunst : en diskusjon om vurdering som læring i dramafagetno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283no_NO
dc.source.pagenumber93 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record