Show simple item record

dc.contributor.authorStray, Ingunn Elisabeth
dc.date.accessioned2009-09-11T12:02:37Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/139120
dc.descriptionMasteroppgave i pedagogikk - Universitetet i Agder 2008en
dc.description.abstractOppgaven tar utgangspunkt i en survey rettet mot lærere i videregående skole, gjennomført i forbindelse med en evaluering av Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) som ble foretatt i 2006. Formålet med oppgaven har vært å se på surveyresultatene fra en fortolkende synsvinkel, der fokus settes på kommunikasjonen mellom forsker og respondent (lærer i videregående skole) slik denne gjenspeiles i måten respondenten har besvart spørreskjemaet på. Jeg stiller spørsmål om de statistiske analysene som har vært anvendt av forskerne, kan ha undertrykt meddelelse som kan være avgjørende for troverdigheten i data. Analysene retter seg i første rekke mot ”manglende besvarelser”, som, når disse opptrer i systematiske mønstre (clusters), kan fortolkes som ”skjulte budskap” fra informanten. Analyser av datamatrisen viste et uvanlig stort innslag av manglende besvarelser (over 25 % av alle skårer), som inngikk i tydelig avgrensede mønstre. Ved å betrakte hva lærere som viste disse mønstrene unnlot å svare på, opp mot hva de svarte på, kom ulike meningsstrukturer til syne. Konklusjonen som blir trukket er at lærernes fortellinger ”mellom tallene”, sier noe om hvordan surveyen har virket begrensende inn på læreres mulighet til å gi utrykk for sine erfaringer og oppfatninger av NKVS. Denne informasjonen, som ikke kom direkte til uttrykk i de rapporterte statistiske oversiktene, kan vise seg å få konsekvenser for vurderingen av surveyresultatenes validitet, og hvilke konklusjoner som kan trekkes med hensyn til lærernes vurdering av kvalitetsvurderingssystemeten
dc.format.extent1277588 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Agder : University of Agderen
dc.titleMellom tallene : en fortolkende tilnærming til en surveyundersøkelse om detnasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS)en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en
dc.source.pagenumber68 s. 24 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record