Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIdland, Terje
dc.date.accessioned2007-10-02T10:35:56Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138051
dc.descriptionMasteroppgave i matematikkdidaktikk 2006 - Høgskolen i Agder, Kristiansanden
dc.description.abstractOppgaven har en teoretisk forankring innenfor Piagets konstruktivisme, Vygotskys sosialkonstruktivisme, Dienes teori for læring av posisjonssystemet og Mayer & Morenos teori for læring med multimedia. Primært har jeg brukt eksisterende teori som grunnlag for utvikling av pedagogisk programvare for læring av tallsystemer. Denne programvaren er todelt. En del er en interaktiv applett som er et utforskingsmiljø for posisjonssystemet. Den andre delen er en interaktiv multimediepresentasjon som skal fungere som instruksjon om historiske tallsystemer og posisjonssystemet. Programvaren er ikke ferdig utviklet ennå, da utviklingen tar mye tid. Sekundært har det vært nødvendig å utsette appletten for læring av posisjonssystemet for en referansegruppe som har gitt tilbakemelding på programvaren. Jeg vil senere prøve å forbedre programvaren etter disse tilbakemeldingene, og har skrevet litt om hva som kan endres for å forbedre denne. Siden programvaren ikke er grundig utprøvd i klasserommet ennå, vil det være naturlig å undersøke programvarens effekt for læring i neste omgang. Teori om læring ved bruk av multiple representasjonsformer og multimedia har vært sentralt i oppgaven min. Jeg har brukt Howard Gardners teori om ”mangfoldige intelligenser” for å begrunne at lærere bør spille på flere ulike informasjonskanaler for å nå best mulig fram til flest elever. Validiteten i Gardners teori er omdiskutert, men jeg synes likevel han bringer fram momenter man bør vurdere når man skal tilrettelegge undervisningen. Zoltan Dienes har utviklet konkretiseringsmateriell for arbeid med posisjonssystemet. Det er blant annet dette materiellet jeg har brukt som modell for appletten. Dienes mener at elever bør få utforske posisjonssystemet i sin helhet, det vil si alle variable i konseptet bør varieres, grunntall, sifre og eksponent. James J. Kaput har skrevet om bruk av IKT for læring. Han trekker fram at interaktiv media er det rette hjem for variable. Det gir et dynamisk utforskingsmiljø som er et tilskudd i konkretiseringsmulighetene for matematikklæring. Anna Kristjánsdóttir stiller spørsmål ved bruken av laborativer i skolen. Hun presiserer viktigheten av at lærerne får opplæring i hvordan de skal styre bruk av laborativer for å få best mulig læringseffekt. Mayer & Moreno har forsket på læringseffekten ved bruk av multimedia. De har utarbeidet noen prinsipper for mest mulig effektiv bruk av multimedia til læring. (Se kap. 3.3.4) Disse har jeg forsøkt å ta hensyn til under utarbeidelsen av multimedieapplikasjonen for læring av tallsystemer. Jeg mener det er viktig å kjenne til historiske tallsystemer, tallenes historiske utvikling og hvordan historisk utvikling og utvikling av tallsystemer har påvirket hverandre. Det er også viktig å kjenne til noen tallsystemer som blir brukt i dag i ulike sammenhenger. Da tenker jeg spesielt på det binære tallsystemet. Det finnes etter hvert en del programvare for læring. Man skal være bevisst på hva man ønsker å oppnå, hvilket læringssyn man ønsker programvaren skal støtte og hvordan man bruker verktøyet som et supplement i læringsprosessen. Av utviklingsverktøy har jeg brukt Java, Microsoft Frontpage og Macromedia Director. Valg av utviklingsverktøy er blant annet basert på ønske om å tilgjengeliggjøre applikasjonen på internett.en
dc.format.extent1783178 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationMA500
dc.subject.classificationMA502
dc.titleMultimedia for læring av tallsystemer : utvikling av programvare for læring av og om tallsystemeren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Matematikk: 410


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel