Now showing items 41-60 of 3141

  • Security in GPRS 

   Bjåen, Geir Stian; Kaasin, Erling (Master thesis, 2001)
   GPRS offers the user an “always on” connection to Internet and Intranet. Some of the services may require high level of security. This can be financial transaction over the Internet, or exchange of confidential documents ...
  • Flerkanals multimedia over IP 

   Haugnes, Audun Tømte (Master thesis, 2001)
   Denne diplomoppgaven tar for seg multimedia over IP ved bruk av videokonferanse. To møterom blir forsøkt innredet med høykapasitets videokonferanseutstyr med flere parallelle videokanaler. Ideen er å benytte disse til å ...
  • Dynamisk prising i elektroniske markeder i sanntid basert på utlevert profil og atferdsmønster 

   Pedersen, Nils Li (Master thesis, 2001)
   Internett skaper en handelskanal som gir nye muligheter for tilbydere. Søkekostnadene forbundet med å innhente informasjon og pris om varene er nå kraftig redusert. Dette skaper mulighet for teknologier som muliggjør ...
  • Buffering principles for mobile multimedia over IP 

   Foldøy, Johan (Master thesis, 2001)
   This thesis suggests a test-bed for reviewing queue algorithms suitable for IP based mobile multimedia services. Subjective performance quality obtained in the test-bed was analysed using a network performance monitor ...
  • Modelling of coverage in WLAN 

   Arnesen, Stig Erik; Håland, Kjell Åge (Master thesis, 2001)
   The freedom of being connected to the Internet everywhere without any wires has been a dream for people many years. Now there seems to be an opening for this dream. While waiting for the UMTS technology IP-Zones are now ...
  • Prosessforbedring og teknologistøtte for semistrukturerte prosesser 

   Tessem, Erik (Master thesis, 2001)
   Rapporten omhandler utvikling av et adaptiv Workflow Management System (WfMS). Systemet skal brukes i forbedring av en faktureringsprosess for konsulenter. I den forbindelse behandles sentrale teorier innen prosessforbedring ...
  • Sikkert valgsystem over Internett 

   Hopland, Magne; Jensen, Rune (Master thesis, 2001)
   Det har i de siste årene vært en økende interesse for å utvikle sikre valgsystem over Internett. Allerede i 1869 fikk Thomas Edison patent på et elektronisk valg apparat, men det var derimot ingen den gang som ville kjøpe ...
  • Teknologi for kartvisning på Internett 

   Daland, Sigurd Nistad (Master thesis, 2001)
   I et økende konkurransemarket var det et ønske hos Mapomweb.com om en mer uavhengig kartteknisk løsning. Det ble valgt å utrede tre karttekniske alternativer. ArcIMS fra markedslederen ESRI, FlexiMap fra det norske firmaet ...
  • Modellering og simulering av ResQcom 

   Fredriksen, Ståle Gunnar (Master thesis, 2001)
   De tre nødetatene brann, helse og politi har i dag gamle analoge kommunikasjonsnett som ønskes erstattet av et moderne digitalt nett kalt Tetra. Resqcom er et er et samlebegrep på produkter, tjenester og løsninger for ...
  • IP billing i mobile nettverk 

   Ekhougen, Lars Bendik (Master thesis, 2001)
   Med innføringen av GPRS og UMTS vil mobiloperatørene kunne tilby sine kunder tilgang til et pakkesvitsjet nettverk. Dette åpner muligheten for helt nye og innovative produkter og tjenester som igjen vil stille nye krav til ...
  • WLAN-GPRS interworking 

   Salberg, Bjørnar (Master thesis, 2001)
   During the last years it has been experienced a huge growth in Internet users. Nearly each household in Norway got a computer attached to the Internet. The trend for further growth seems to be within the concept of mobile ...
  • Camera functionality in modern mobile terminals : software FIR filter for demosaicing with RISC 

   Mikkelsen, Tryggve I. (Master thesis, 2001)
   This thesis discusses implementation and optimizing of the image pre-processing operation demosaicing on a typical hardware architecture for mobile terminals. Work has shown that the demosaicing operation is equivalent ...
  • Bruk av Honeynett for å analysere trusler mot datanettverk 

   Mortensen, Frank Aguilar; Setekleiv, Asbjørn (Master thesis, 2002)
   Denne oppgaven er et studie i hvordan bruke et Honeynett som et verktøy for å observere og analysere de trusler som dag finnes på Internett. Det ble først foretatt et litteraturstudium, både teknisk om Honeynett-teknologi ...
  • En lokasjonsavhengig reiselivstjeneste : drøfting av nøyaktighet, bruksområde og tjenestekvalitet 

   Hvale, Hans Anders (Master thesis, 2002)
   Denne oppgaven har diskutert hvilken nøyaktighet, hvilket bruksområde og hvilken tjenestekvalitet som det er behov for i forbindelse med mobile lokasjonsbaserte tjenester. Den har til slutt anbefalt noen forbedringer til ...
  • Using Jini and JavaSpaces with Ericsson NorARC's technologies for service creation : a new way of adapting to dynamic environments 

   Engelhardtsen, Fritjof Boger; Gagnes, Tommy (Master thesis, 2002)
   Ericsson NorARC (Norwegian Applied Research Center) is developing architectures and frameworks for advanced telecom and Internet systems and services. The current technologies are JavaFrame, ActorFrame and ServiceFrame, ...
  • Webprotokollers ytelse over mobile pakkesvitsjede bærertjenester 

   Knutsen, Jannicke (Master thesis, 2002)
   Motivasjonen for studier av webtrafikk over mobil pakkesvitsjede bærertjenester er at utnyttelsesgraden, spesielt med transportprotokollen TCP (Transmission Control Protocol) over radio, generelt blir ganske dårlig. ...
  • An improved image processing chain for mobile terminals 

   Olsen, Tommy; Strand, Jo Steinar (Master thesis, 2002)
   Based on the proposal in the report by Tryggve Mikkelsen [Mikkelsen, 2001] this thesis investigates and discusses the implementation of a simplified image processing chain for modern mobile terminals. Previous work on ...
  • Evaluation of OSA API's for 3rd party developers of Telco-services 

   Henriksen, Anders; Ribe, Kjetil (Master thesis, 2002)
   Changes in business models introduce new actors to the telecom business. A set of new demands occurs and to handle this, a technical enabler like OSA is needed. Telenor R&D, which often provides Telco services in research ...
  • Mechanisms for OAM on MPLS in large IP backbone networks 

   Lohne, Hallstein; Vea, Johannes (Master thesis, 2002)
   The telecom industry has an ongoing work on the Operation and Maintenance (OAM) mechanisms for the MultiProtocol Label Switching (MPLS) technology. We are expecting that this technology will be the future platform for ...
  • Evaluation of Voice over MPLS (VoMPLS) compared to Voice over IP (VoIP) 

   Fjellskål, Edward Bjarte; Solberg, Stig (Master thesis, 2002)
   This thesis is an evaluation of VoMPLS as it is presented in the VoMPLS Implementation Agreement from the MPLS Forum. The thesis evaluates VoMPLS and comparisons are made to VoIP. It is a theoretical study and no testing ...