Show simple item record

dc.contributor.authorBlålid, Kåre
dc.contributor.authorØyna, Nils Inge
dc.date.accessioned2013-03-01T08:23:46Z
dc.date.available2013-03-01T08:23:46Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/136345
dc.descriptionMasteroppgave i ledelse- Universitetet i Agder 2012no_NO
dc.description.abstractAlle landets fylkeskommuner og videregående skoler har elever som ikke fullfører og består i varierende grad. På Agder er gjennomføringen i den videregående skolen på vel 70 %, for skoleåret vi har tatt for oss 2010/2011. Denne gjennomføringsgraden har vi ønsket å se nærmere på. Hva er årsaken til at så mange elever ikke fullfører og består (30%)? Hvordan kan dette forklares og i hvilken grad er det variasjoner mellom skolene og utdanningsprogrammene? Denne oppgaven vil forsøke å bidra til en noe bredere forståelse av frafall og gjennomføring som tema. I den siste delen gir vi også våre refleksjoner om hvilke tiltak som bør igangsettes videre fremover. Kapittel 1 tydeliggjør formålet med oppgaven. Vi reiser her oppgavens tredelte problemstilling. Videre setter vi leseren inn i "yrkesskolens" historie. Til slutt i kapittelet definerer vi frafallsbegrepet. Kapittel 2 er en redegjørelse over vårt forskningsdesign og valg av studiemetode. Her kommer vi inn på hvordan studiet er lagt opp og gjennomført. Vi drøfter også pålitelighet og gyldighet før vi tilslutt viser til metodiske svakheter. Kapittel 3 fundamenterer våre uavhengige variabler til vår teoretiske tilnærming. I vår teoretiske tilnærming tar vi for oss kontigensteori, ledelsesteori, læringsteori, kulturteori. Vi ser også på sosio-demografiske forklaringsfaktorer når trekk ved elever skal drøftes. Ved slutten av kapittelet oppsummerer vi alle de ni hypotesene. Kapittel 4 er presentasjon av våre empiriske data. Resultater fra Skoleporten fremlegges sammen med data fra VIGO og PULS som er gitt oss av fylkeskommunene. Kapittel 5 er oppgavens analyse del. I kapittelet går vi inn i hver enkelt av våre ni hypoteser, legger frem skjematiske oversikter og drøfter funn. Mot slutten av kapittelet oppsummeres resultatene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationORG 917
dc.titleFrafall i den videregående opplæringen : hva forklarer frafall i yrkesfagopplæringen på Agder?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283no_NO
dc.source.pagenumber102 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record