Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKvalvåg, Per-Arne Winsnes
dc.date.accessioned2013-09-26T09:02:58Z
dc.date.available2013-09-26T09:02:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135939
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2013no_NO
dc.description.abstractKostnadsoverskridelser og forsinkelser er noe vi f ar stadig inntrykk av at intre er i store byggeprosjekter. Denne masteroppgaven undersø kte et pågående prosjekt og registrerte og analyserte alle avvik i forhold til fremdriften. Det ble ogs å undersø kt hvilke metoder som ble brukt for fremdriftstyring, og hvordan dette fungerte i praksis. Planlagt ferdigstillelse av Prosjekt Lyngdal Ungdomsskole var 01/05/2013, men revidert plan indikerer en overtakelse 31/05/2013. Det er fortsatt usikkert om bygget og uteomr ådet vil væ re komplett ferdigstilt til skolestart 2013, som var overordnet m ål. Det ble totalt funnet 150 avvik med en samlet estimert kostnad p å 2,45 millioner per 02/04/2013. Ved et prosjekt med en investeringskostnad p å 163 millioner, og med totale livslø pskostnader p å 263 millioner, vil denne summen kun utgjø re en liten prosentandel av de totale kostnadene, og prosjektet vurderes etter dette kriteriet som en suksess. Spø rsm ålene som m å stilles er om prosjektet kunne væ rt ferdigstilt enda tidligere, og om fremdriftsplanleggingen kunne væ rt mer oppdatert og hensyntatt aktivitetenes ferdigstillelse p å en bedre m åte, slik at ny fremdriftsplan kunne væ rt bedre oppdatert og med dette muliggjort en tidligere ferdigstillelse enn fø rst planlagt. Studiet av dette prosjektet avdekker at flere sentrale teorier som kunne redusert b åde kostnadene og prosjekttiden, ikke ble benyttet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleAnalyse av fremdrift med tilhørende avvik ved Prosjekt Lyngdal Ungdomsskole : en casestudieno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Building and regulation planning: 234no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber118 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel