Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAbusdal, Lars Gunnar
dc.date.accessioned2013-09-24T10:12:44Z
dc.date.available2013-09-24T10:12:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135901
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2013no_NO
dc.description.abstractEtablert teori innenfor eiendomsøkonomi tilsier at verdien til en ellers lik bolig vil falle dersom avstanden til sentrum øker.Tidligere masteroppgaver har analysertboligmarkedet i Kristiansand, og funnet en slik sammenheng mellom boligprisene og antall kilometer kjøredistanse mellom boligene og Kristiansand sentrum. Denne oppgaven anerkjenner imidlertid at det finnes flere måter å beregne sentrumsavstand på. Veinettets utforming og standard i Kristiansand medfører at det tar relativt mye lengre tid å bevege seg langs veinettet i rushtrafikk på vestsiden av byen enn på østsiden. Denne oppgaven undersøker derfor i hvilken grad en boligs avstand fra sentrum, målt i reisetid i rushtrafikk, slår inn på boligprisene. Modeller med avstanden målt i reisetid blir også sammenlignet med modeller som beregner avstanden på den tradisjonelle måten. En modell med lineær funksjonsform estimerer at verdien til en ellers lik bolig faller med 45 350 kroner dersom sentrumsavstanden økes med ett minutt. Mens en modell med kvadratisk funksjonsform anslår at effekten av økt sentrumsavstand er større nærme sentrum enn den er ute i periferien. Denne modellen estimerer den negative priseffekten av økt sentrumsavstand til å være 70 820 kroner per minutt for boliger i sentrum, men at den negative effekten av økt sentrumsavstand avtar med 1219 kroner for hvert minutt man beveger seg bort fra sentrum. For modellene med denne funksjonsformen indikerer analysen at avstanden målt i reisetid fremfor kilometer gir en mer treffsikker modell. Vår modell med dobbeltlogaritmisk funksjonsform anslår at 1 % økning i sentrumsavstand målt i reisetid, medfører en reduksjon i boligens verdi på 0,188 %. For modeller med denne funksjonsformen er det imidlertid liten forskjell på om avstanden måles i kilometer eler reisetid.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleBoligmarkedet i Kristiansandsregionen : hvilken effekt har avstanden fra sentrum, målt i reisetid i rushtrafikk, på boligprisene?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber85 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel