Show simple item record

dc.contributor.authorHåheim, Nina
dc.date.accessioned2013-09-25T12:43:16Z
dc.date.available2013-09-25T12:43:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135899
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2013no_NO
dc.description.abstractOppgavens hensikt er å finne ut om det vil være en effekt i boligmarkedet i Trondheim etter at skoleresultater er blitt offentliggjort. For å kunne finne ut mer om slik effekt inkludert jeg flere variabler som kunne påvirke boligprisene i analysen. Siden en slik effekt er, om den i det hele tatt eksisterer, forventet å være relativt liten, vil oppgaven basere seg på et større datasett. Datasettet består av 1200 transaksjoner som fordeler seg på 598 transaksjoner før offentliggjøring og 602 transaksjoner etter. Oppgaven innledes med å beskrive hvordan boligmarkedet i Trondheim er, blant annet ved bruk av statistikk. Det blir også lagt fram litt informasjon om skoleresultater og offentliggjøringen av disse. Kapittel 3 utledes relevant teori. Her blir deler av konsumentteorien gjennomgått, samt modellen for det urbane tomtemarkedet og den hedonistiske modellen. Det neste kapittelet beskriver hvordan datainnsamlingen er foretatt og hvordan det er bearbeidet. Dette kapittelet inneholder også en oversikt over de ulike variablene og hvordan fordelingen av disse er i datasettet. Det femte kapittelet omhandler selve analysen av datasettet. Her blir resultatene fra regresjonsmodellene lagt fram. Basert på disse resultatene er det tydelig at mange av variablene påvirker boligens salgspris, spesielt bruksareal har tydelig sammenheng. Analysen viser også at offentliggjøringen av skoleresultater ikke er statistisk signifikant. Resultatene indikerte likevel at der er en sammen heng som er positiv for skolekretser med gode resultater og negativ for de med mindre gode resultater. Det neste kapittelet er kapittelet der analyseresultatene drøftes. Her vil resultatene bli gjennomgått mer i dybden. I konklusjonen blir det slått fast at offentliggjøringen av skoleresultater ikke påvirker boligprisene signifikant.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderno_NO
dc.titleOffentliggjøring av skoleresultater : slår offentliggjøring av grunnskoleresultater ut i boligprisene?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber70 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record