Show simple item record

dc.contributor.authorFossedal, Elise Fleten
dc.date.accessioned2013-09-25T07:34:41Z
dc.date.available2013-09-25T07:34:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135895
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2013no_NO
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å undersøke om den nyutviklede Lyngdalsmodellen, utviklet ved Universitetet i Agder, gir bedre forutsetninger for en vellykket prosjektgjennomføring enn de tradisjonelle totalentreprisene. Ettersom modellen ikke tidligere har vært utprøvd, forefinnes ingen dokumentasjon på dens virkning målt mot tradisjonelle modeller. Hensikten med oppgaven har derfor vært å gjennomføre en inngående analyse av Lyngdalsmodellen, basert på utsagn, meninger og erfaringer fra sentrale prosjektaktører. Ettersom modellen brukes for første gang i dette prosjektet, kan ikke resultater og synspunkter generaliseres. Funnene kan likevel legge et grunnlag for å konstatere om modellen gir bedre forutsetninger for et vellykket prosjektresultat, enn bruk av den tradisjonelle totalentreprisen. Studiens viktigste funn er som følger:  Modellen legger i stor grad til rette for aktiv og involverende eier- og brukermedvirkning  Modellen gir incitamenter til å minimere livssykluskostnader gjennom å åpne for privat drift  Modellen sikrer involvering av alle parter, både før og under bygging  Modellen anvender utredninger og analyser, som er virkemidler for å gjøre riktige valg, særlig hva angår livsløpskostnader  Modellen ekskluderer alle formelle endringer, med unntak av større grep. Endringer gir altså ikke grunnlag for endring i kontraktsgrunnlaget  Modellen medfører lavere kvalitetsrisiko for oppdragsgiver og lavere økonomisk risiko for begge parter  Modellen krever at entreprenøren besitter en viss stab og har god økonomi  Modellen med valg av konkurranseprosedyre fører til at mindre aktører lett ekskluderes  Prosessene før avtaleinngåelse er ressurskrevende både for oppdragsgiver og potensielle leverandører  Modellen øker entreprenørens arbeidsmengde, gjennom stor vekt på prosjektutvikling og oppfølging  Modellen gir entreprenøren et større ansvar, spesielt i utviklingsfasen  Entreprenøren får utnyttet sin fulle kompetanse, gjennom både utvikling og bygging  I følge prosjektledelsen er god møtestruktur og de involverte parters beslutningsmyndighet er en forutsetning for god framdrift  Oppdragsgiver vet ikke hva han får ved kontraktsinngåelse, men kan til gjengjeld påvirke bygget underveis i prosjektet  Modellen prøver å sikre effektiv prosjektering, gjennom kostnadskontrakter for rådgivere og arkitekter. Incentiver for arkitekter bør revurderes.  Det offentlige er avhengig av prosessveiledning for å lykkes med modellen Om bruk av modellen vil gi et bedre prosjektresultat enn ved andre modeller, avhenger i stor grad av de involverte prosjektaktørene. I denne sammenheng er modellforståelse, samspill og kompetanse nøkkelord. Uten forståelse for hvordan modellen skal brukes, vil en lett falle tilbake i den tradisjonelle tankegangen, som har andre metoder for strukturering og fordeling av oppgaver. Det er derfor sentralt at alle involverte parter får en god innføring i bruk av modellen, herunder dens begrunnelse og formål. Derfor er det sentralt at prosjekteier engasjerer kompetent prosesslederskap dersom modellen anvendes for første gang.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderno_NO
dc.titleBruk av Lyngdalsmodellen i komplekse tilvirkningsprosjekter : en vurdering av ny gjennomføringsmodellno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber132 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record