Show simple item record

dc.contributor.authorGaasø, Peder August
dc.date.accessioned2012-11-27T11:36:58Z
dc.date.available2012-11-27T11:36:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135792
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2012no_NO
dc.description.abstractEtter år med finansiell uro og usikkerhet i finansmarkedene har det blitt rettet kritikk mot eksisterende regnskapsregler i IFRS fordi tap har blitt gjenkjent for sent. Denne oppgaven ser nærmere på IAS 39-59, kjent som “Incurred Loss Model”, og sammenligner denne med alternative modeller med en lenger tidshorisont. Fordeler og ulemper forbundet med forlenget tidshorisont blir drøftet grundig. Diskusjon omkring verdsettelse til virkelig verdi diskuteres i lys av ønsket om en standard som gjenspeiler de realøkonomiske verdier bedre. Det blir også reist spørsmål om hvorvidt det har vært en endring i tolkningen av eksisterende regelverk siden innføringen i 2005. Dette blir undersøkt nærmere i en kvalitativ regnskapsanalyse. Det gjøres ikke funn som bekrefter at en endring i tolkning har funnet sted. I oppgaven belyses problemstillinger og mulige årsaksforhold som påvirker utlånsaktiviteten og realøkonomiske konsekvenser som følge av endret utlånsaktivitet. Avslutningsvis konkluderes det med at ønsket om å endre regnskapsstandard er høyst berettiget, med bakgrunn i eksisterende regelverks svakheter, men at en endring er forbundet med flere vesentlige utfordringer.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleIncurred loss : bidrar incurred loss til økte svigninger i bankenes regnskaper?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumber67 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record