Show simple item record

dc.contributor.authorNguyen, Mai Elin
dc.date.accessioned2012-11-28T08:55:53Z
dc.date.available2012-11-28T08:55:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135716
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2012no_NO
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven var å se på hvordan avstand til sentrum påvirker boligprisene i Kristiansand og Trondheim. I tillegg ønsket jeg å finne ut om boligprisene i Kristiansand var høye slik som det er blitt påstått. Jeg har derfor i denne oppgaven tatt med ulike faktorer som kan antas å ha en påvirkning på boligprisen, og etterpå studert hvilken effekt de har hatt på boligprisene. For å kunne gjennomføre denne undersøkelsen, vil oppgaven basere seg på to datasett, et for hver by med 370 boliger. Oppgaven baserer seg også på generelle teorier om husleie og den hedonistiske prissetting. Disse teoriene la grunnlaget for hvilke faktorer som var med på å påvirke boligprisene, og på grunnlag av dette ble hypotesene utledet. Oppgaven begynner først med en introduksjon av Kristiansand og Trondheim. Dette for å gi leserne et innblikk i boligmarkedene og boligprisutviklingene i begge byene. Videre følger oppgaven med teorier som forklarer hvordan husleie og tomtepris varierer i en by når vi bare tar hensyn til avstand. For å kunne forklare prisen på en bolig hvor vi tar hensyn til flere faktorer er den hedonistiske modellen blitt brukt som et grunnlag. Videre i oppgaven gir kapittel 4 og 5 en beskrivelse av metoden for innsamling og bearbeidelse av datasettene, samt en beskrivelse av hva de ulike variablene er. Til analysen har jeg valgt ut tilfeldig 370 boliger fra hver by. Analysen ble delt inn i to deler, da jeg skulle analysere datasettene for hver av byene. I kapittel 6 blir analyse delen presentert. Her blir hypotesene testet ut med den lineære og loglineære modellen. Basert på resultatene kunne vi se tydelige sammenhenger mellom ulike variabler. Det jeg kom fram til var at boligareal hadde størst innvirkning på boligprisen. I tillegg kunne jeg også se at avstand til sentrum og boligalder var med på å påvirke prisen. Ut fra analysen viste det seg at avstand til sentrum påvirker boligprisen forskjellig i Kristiansand og Trondheim. Analysen ga også en indikasjon på at boligprisen i Kristiansand var høyere enn Trondheim. I konklusjonen konkluderte jeg med at avstand til sentrum påvirker boligprisen mindre i Trondheim enn i Kristiansand, og at boligprisen i Kristiansand virket generelt høyere enn i Trondheim.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleHvordan påvirker avstand til sentrum boligprisene i Kristiansand i forhold til Trondheim? : en studie av boligprisvariasjon mellom norske byerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO
dc.source.pagenumber87 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record