Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAalvik, Sven-Christopher
dc.contributor.authorStråbø, Øyvind E.
dc.date.accessioned2011-10-17T10:50:52Z
dc.date.available2011-10-17T10:50:52Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135646
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2011en_US
dc.description.abstractVi har i denne verdsettelsen av Fornebu Utvikling ASA benyttet offentlig tilgjengelig informasjon som utgangspunkt. Tidspunkt for verdsettelsen er 14. april 2011. I oppgaven har hovedfokus vært FBUs utviklingsområde på Fornebu. Oppgaven starter med en presentasjon av selskapet og eiendomsmarkedet. Deretter presenteres ulike verdsettelsesteknikker og argumentasjon for vårt valg av fundamental verdsettelse som hovedfokus. Videre gjennomfører vi en strategisk analyse av selskapet. Her kartlegger vi selskapets strategiske posisjon i forhold til markedet. Denne delen er et viktig ledd i gjennomføringen av verdsettelsen, da den danner grunnlaget for fremtidsregnskapet. Den strategiske analysen blir så etterfulgt av en regnskapsanalyse hvor vi omgrupperer og justerer regnskapet slik at det tilpasses en investororientert analyse. Deretter følger en finansiell analyse av Fornebu Utvikling ASA og deres nærmeste konkurrenter. Her blir regnskapene analysert i forhold til risiko, lønnsomhet og vekst samt at det utarbeides et historisk avkastningskrav. Den strategiske og regnskapsmessige analysen danner så grunnlaget for utarbeidelse av fremtidsregnskap og fremtidskrav. På grunnlag av dette verdsettes selskapets egenkapital ved fundamental verdsettelsesmetode og den driftsrelaterte superprofittmodellen. Vi har i tillegg valgt å supplere den fundamentale verdsettelsen med en komparativ verdsettelse basert på multiplikatormetoden. Vi kommer frem til et verdiestimat på 3,22 NOK per aksje i den fundamentale verdsettelsen. Dette estimatet ligger 24 prosent over aksjeverdien på Oslo Børs den 14. april 2011. Etter å ha utført en sensitivitetsanalyse, konkluderer vi med at vårt verdiestimat er sensitivt i forhold til endringer i økonomiens langsiktige vekstrate, endringer i selskapets avkastningskrav, endringer i budsjetterte fremtidige driftsinntekter og endringer i den risikofrie renten. Den komparative verdsettelsen underbygger det høye estimatet fra den fundamentale verdsettelsen med et verdiestimat på 3,35 NOK. Basert på våre estimater vil vi anbefale investorer kjøp av aksjen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen_US
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleVerdsettelse av Fornebu Utvikling ASAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en_US
dc.source.pagenumber111 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel