Show simple item record

dc.contributor.authorLøyning, Trond Widar
dc.contributor.authorHaugan, Anders Steinsland
dc.date.accessioned2011-10-21T08:32:13Z
dc.date.available2011-10-21T08:32:13Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135644
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2011en_US
dc.description.abstractHensikten med vår oppgave er å komme frem til effekten av bomringen i Kristiansand etter at de nye bomprisene ble innført. Vi har derfor valgt å ta med alle relevante faktorer i analysen, for bedre å kunne svare på vår problemstilling “Bomringens effekt på boligprisene i Kristiansand etter at de nye bomprisene ble innført?“. For å være i best mulig stand til å svare på vår problemstilling, vil vår oppgave basere seg på et relativt stort datasett, både før og etter en økning i bomprisen. Vi innleder vår oppgave med å si litt om boligmarkedet i Kristiansand, samt beskrive bomringen i Kristiansand og dens utvikling. Dette kommer under kapitel to. Videre har vi i kapittel tre utledet mikroteori. Den hedonistiske prisfunksjonen blir utledet med konsumentens etterspørselskurve og produsentenes tilbudskurve. Vi har tatt for oss konsumentteorien som forteller oss om forbrukernes tilpassning i markedet, samt Alonso-Muth-Mills-modellen om det urbane tomtemarkedet. I siste del av dette kapittelet har vi utledet seks hypoteser som er relevante for vår problemstilling. Som en del av oppgaven vår har vi samlet inn 1735 observasjoner. Etter at all data er gått igjennom og rensing er foretatt satt vi igjen med 1389 observasjoner. Tidsperioden som er brukt er alle solgte boliger i Kristiansand fra første juli 20010 til og med første april 2011. I kapittel fire forklarer vi variablene, samt går inn på metode for innsamling av data. Kapittel fem blir brukt til å presentere variabler og observasjoner ved hjelp av tabeller og figurer. Analysedelen kommer i kapittel seks, og vi har testet og vurdert hypotesene etter den lineære og den loglineære regresjonsmodellen. Ut ifra disse modellene ser vi klare sammenhenger, og den største variabelen som hadde innvirkning på prisen var boligareal. Vi kunne også se klare sammenhenger mellom boligtype og pris, mellom fellesgjeld og pris, mellom boligens alder og pris og mellom avstand til sentrum og pris. Bomringens innvirkning på boligprisene var merkbart høy, og mulige grunner for dette diskuteres nærmere i kapittel syv. I konklusjonen og oppgavens siste kapittel konkluderer vi med hvilken påvirkning bomringen har på boligprisen, og hva som kan skyldes at vi får en unormalt høy bomringseffekt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen_US
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleBomringens effekt på boligprisene i Kristiansand etter at de nye bomprisene ble innførten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en_US
dc.source.pagenumber86 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record