Show simple item record

dc.contributor.authorHaraldstad, Lars H.
dc.date.accessioned2011-10-19T09:15:54Z
dc.date.available2011-10-19T09:15:54Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135614
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2011en_US
dc.description.abstractProsjektarbeid som arbeidsform har blitt mer og mer populært de senere årene. Dette har følgelig ført til at dannelsen av små prosjekter har økt. Av den grunn har jeg valgt å ta et nærmere blikk på hva forskjellen består i mellom små og store prosjekter. Studiene har vist at små prosjekter har større fleksibilitet enn store prosjekter. Dette på grunn av færre antall deltakere og mindre økonomiske rammer. Jeg har valgt å fokusere på hva de styringsmessige forskjellene består i mellom små og store prosjekter. For å beskrive forskjellene på en god måte tok jeg i bruk en modell som er bundet sammen av forskjellige modeller og tilnærminger fra litteraturen. Hensikten med modellen er å vise de styringsmessige forskjellene gjennom prosjektets faser. Analysen av datamaterialet er bygd opp ved å tolke resultatene fra intervjuene og sette dem opp mot oppgavens teoretiske grunnlag. Små prosjekter kjennetegnes ved en kortere varighet enn større prosjekter. Kortere varighet vil ha innvirkning på deltakernes roller i prosjektet. Prosjektleder og teammedlemmene jobber ofte på deltid samt at rollebeskrivelsene ofte er uklare. Budsjettene og fremdriftsplanene vil ofte være uavklarte og tilfeldige. Siden det er få deltakere vil ofte ansvaret være fordelt på få personer, der viktige avgjørelser ofte blir tatt på stående fot av enkelt personer. Dette støttes opp av intervjuobjektene i min studie. Små prosjekter vil få en rekke fordeler i forhold til de store prosjektene. Det er ikke behov for detaljerte planer for gjennomføringen i samme grad som i store prosjekter, og fleksibilitet innefor rammebetingelsene blir prioritert. Når færre aktører er involvert er det mindre behov for formelle, detaljerte kontrakter, som igjen vil bidra med færre konfliktområder. Endringene som kan oppstå i et lite prosjekt vil ikke skape de samme ringvirkningene som i større prosjekter. Avslutningsvis er det verdt å nevne at enkelte likhetstrekk forligger ettersom en del større prosjekter ofte struktureres som mange små.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen_US
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleStyringsmessige forskjeller i små og store prosjekter"en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.source.pagenumber87 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record