Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHanssen, Tone Helen
dc.date.accessioned2011-10-19T08:25:38Z
dc.date.available2011-10-19T08:25:38Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135612
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2011en_US
dc.description.abstractMålet med denne studien var å undersøke om hvordan de forskjellige eiergenerasjonene i norske familiebedrifter påvirker lønnsomheten og styresammensetningen. Oppgaven er basert på to spørreundersøkelser utført i 2004 og 2010, med regnskapstall fra perioden 2005-2009. Bedrifter som er analysert i undersøkelsen er alle registrerte i NHO sitt medlemsregister, og nøkkeltall som mål på lønnsomhet er samlet inn fra Proff.no. Jeg tar først for meg yngre og eldre eiergenerasjoner og undersøker hvordan disse påvirker lønnsomheten i familiebedrifter. Yngre eiergenerasjon består av bedrifter hvor grunnlegger er eier eller andre generasjon er eier. Eldre eiergenerasjon består av tredje eiergenerasjon og eldre. Deretter undersøker jeg om styrets størrelse påvirker lønnsomheten i de forskjellige eiergenerasjonene, for til slutt å se om styrets involvering og kontroll har noen påvirkning på lønnsomheten. Oppgaven er starter med en utdyping av teori og tidligere forskning på temaet rundt familiebedrifter. Teorien tar også for seg andre temaer rundt familiebedrifter som eierstyring, styrets roller, interessekonflikter som kan oppstå, daglig ledelse, og utviklingsfaser for familiebedriften. Til slutt i teorikapittelet følger hypotesene, som er utviklet på basis av problemstillingen. Studien er en kvantitativ studie, hvor et stort antall bedrifter blir undersøkt basert på spørreundersøkelser og regnskapsdata. Andre del av oppgaven analyser utfører tester basert på hypotesene, og analyserer disse. Siste del av oppgaven gir anbefalinger til norske familiebedrifter, drøftelse av begrensninger ved oppgaven og anbefalinger til videre forskning. Undersøkelsen viser ingen forskjell i lønnsomheten mellom yngre og eldre eiergenerasjoner. Analysen påviser imidlertid at yngre eiergenerasjonsbedrifter har et mindre styre enn eldre eiergenerasjonsbedrifter. Videre finner jeg ingen sammenheng mellom styrets størrelse og lønnsomhet i de forskjellige eiergenerasjonene. Det kan heller ikke påvises noen sammenheng mellom styrets involvering eller styrets kontroll og lønnsomheten til de forskjellige eiergenerasjonene i familiebedriftene. Konklusjonen på problemstillingen i denne studien er at det ikke er noen forskjell mellom yngre og eldre eiergenerasjonene når det gjelder lønnsomheten i familiebedrifter, og at eldre eiergenerasjoner kan ha like god lønnsomhet som yngre eiergenerasjonsbedrifter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen_US
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleLønnsomhet i familiebedrifter: en studie av forskjellige eiergenerasjoner og styresammensetning i familiebedrifteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.source.pagenumber153 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel