Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyre, Roy Egil
dc.date.accessioned2010-09-30T12:46:24Z
dc.date.available2010-09-30T12:46:24Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135512
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2010en_US
dc.description.abstractDet grunnleggende formålet med denne oppgaven er å analysere effekten volatilitet, tid og vekting har på bull bear fondene. Flere tidligere studier har vist at store svingninger i markedet kan føre til tap for investorer som holder bull bear fondene, og at den effektive avkastningen til bull bear fondene dermed er sti-avhengig. Ved bruk av matlab kjører jeg en Monte Carlo simulering med Geometrisk Brownsk bevegelse, hvor jeg endrer på parametrene volatilitet (sigma), tidshorisonten og vektingen av fondene. Jeg bruker multiplumet for standardavviket til bull bear fondet, som er et mål for svingningene i markedet til bull bear fondene, og sharpe ratio til å vurdere effekten av volatilitet, tid og vekting. I tillegg innhenter jeg empirisk data fra 15 forskjellige indekser i USA med 30 tilhørende bull bear fond, hvor jeg ser om den effektive avkastningen avhenger av standardavviket for den underliggende indeksen. Til slutt ser jeg på en alternativ leveraged ETF (LETF), som rebalanseres månedlig i motsetning til bull bear fondene vi har i dag, som rebalanseres daglig. Jeg ser også på teoretiske LETFs som rebalanseres ukentlig og kvartalsvis, og vurderer hvordan disse reagerer på endringer av volatilitet, tidshorisont og vekting. Analysen min viser at multiplumet for standardavviket til bull bear fondene øker når tidshorisonten øker. Vi får en markant økning når tidshorisonten overstigen en måned for bull fondet i et bull marked. Bear fondet i bear markedet får høye verdier når tidshorisonten er lik en måned, og lengre. Multiplumet for standardavviket til bull bear fondene øker når volatiliteten (sigma) øker. Dermed bekrefter mine funn resultater fra tidligere studier. Sharpe ratio verdiene øker når tidshorisonten øker og synker når sigma øker. Vi finner de høyeste verdiene for sharpe ratio ved lav sigma og tidshorisont på et år for bear fondet i bear markedet ved 3X vekting. Vekting på 3X versus 2X vekting forsterker mønstrene vi ser. 3X vekting gir en større økning i multiplumet til standardavviket til bull bear fondene for hver økning av tidshorisont og sigma. Analysen viser også at desto færre rebalanseringer i løpet av et år, desto lavere blir multiplumet for standardavviket til bull bear fondene. Leveraged ETF med månedlige rebalanseringer gir dermed et lavere multiplum for standardavviket til bull bear fondene enn Leveraged ETF ved daglige rebalanseringer, ved en tidshorisont lengre enn en måned.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen_US
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleBull Bear fond : effekten av volatilitet, tid og vektingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en_US
dc.source.pagenumber75 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel