Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakke, Christine Schlanbusch
dc.date.accessioned2010-09-29T13:26:55Z
dc.date.available2010-09-29T13:26:55Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135494
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2010en_US
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven har vært å øke forståelsen av sammenhengen mellom ulike risikofaktorer og aksjeavkastningen fra offshore supply selskaper. For å få større innsikt i denne sammenhengen har jeg studert selskaper i tre ulike land, henholdsvis Norge, USA og Singapore. Jeg har sett på forholdet mellom risikofaktorer og aksjeavkastningen både på tvers av, og isolert for hvert av landene. Risikofaktorene jeg har inkludert i undersøkelsen er markedsporteføljen, en størrelsesfaktor (SMB), en verdifaktor (HML), oljeprisen, valutakurser, fraktrater, pengemarkedsrenter, kontraktsdekning og nybygging av skip. I tillegg har jeg inkludert gjeldsgrad som en variabel, under antagelsen om at økt gjeldsgrad fører til økt eksponering mot risikofaktorene jeg undersøker. Dataene baserer seg på månedlige observasjoner fra 2005 til 2009, og blir analysert ved hjelp av ”Ordinary Least Squares” (OLS) regresjoner. På bakgrunn av min analyse og drøfting konkluderer jeg med at aksjeavkastningen til offshore supply selskapene kan forklares med en modell bestående av endringer i markedsporteføljen, HML variabelen, oljeprisen og pengemarkedsrenten i Singapore (SIBOR). Videre konkluderer jeg med at det ikke er de samme risikofaktorene som driver aksjeavkastningen i de tre landene. Resultatene fra regresjonene utført på de norske og amerikanske selskapene er sammenfallende med resultatene fra regresjonene utført på hele utvalget, med unntak av endringer i pengemarkedsrenten i Singapore (SIBOR). I motsetning til dette finner jeg at aksjeavkastningen til offshore supply selskapene i Singapore ser ut til å drives av endringer i markedsporteføljen, fraktratene til ”platform supply vessels” (PSV) skip og kursen på NOK/USD. Jeg avdekker derfor en tendens til at porteføljene sortert etter land reagerer ulikt på de ulike risikofaktorene, og at selskapene derfor har ulike karakteristikker til tross for at de opererer innenfor samme industri.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen_US
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleRisikofaktorer i offshore supply aksjer : en studie av norske, amerikanske og singaporske selskaperen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en_US
dc.source.pagenumber91 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel