Show simple item record

dc.contributor.authorNåstad, Anna Beathe
dc.date.accessioned2009-11-05T12:25:08Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135460
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2009en
dc.description.abstractHensikten med oppgaven er å se hvilke faktorer som påvirker boligstrukturen i norske byer og tettsteder. Jeg ønsker deretter å se om disse faktorene kan brukes til å predikere fremtidig boligstruktur. I oppgaven beskriver jeg en boligstruktur modell for en monosentrisk by. Denne modellen er utgangspunktet for mine antakelser i oppgaven og hypotesene jeg tester. I 2006 ble det skrevet en siviløkonomoppgave ved Høgskolen i Agder som omhandlet boligstrukturen i norske byer og tettsteder i 2001. Jeg har i denne oppgaven tatt utgangspunkt i tall fra 1970, men forsøkt å få tallmaterialet så sammenlignbart som mulig med den tidligere oppgaven. I tillegg til å teste hypotesene rundt denne modellen, bruker jeg tallene til å predikere verdier både for 1970 og 2001. Disse predikerte verdiene tester jeg så opp mot de virkelige tallene fra disse årstallene. Jeg kom frem til at det ser ut at eneboligandelen synker jo høyere befolkningen er, mens det er motsatt sammenheng for blokkleiligheter. Enslige påvirker også boligstrukturen. Her er det en positiv sammenheng mellom andelen blokkleiligheter og andelen enslige. Jeg testet også for en aldersgruppe, men her viste det seg å ikke være en signifikant sammenheng. De virkelige blokk og eneboligandelene ser ut til å bevege seg mot de predikerte andelene i modellen jeg tester for over tid.en
dc.format.extent1474057 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen
dc.subject.classificationBE501
dc.titleBoligstrukturen i norske byer og tettsteder i 1970en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Building and regulation planning: 234en
dc.source.pagenumber195 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record