Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAlveberg, Agnete
dc.date.accessioned2009-10-22T07:26:30Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135440
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2009en
dc.description.abstractMålet med denne studien var å se på hvordan IT kan være med på å effektivisere logistikk prosesser og bidra til konkurransemessige fortrinn for norske havner etter at ISPS-koden ble innført. Det teoretiske rammeverket som er benyttet i denne studien er ressursbasert teori og teori om strategisk nødvendighet. Hensikten med teorien er å vurdere hvorvidt ressursene eller kombinasjoner av ressurser kan bidra til effektivisering og konkurransemessig fortrinn for selskapet. Den ressursbaserte teorien klassifiserer ressursene og vurderer de ut i fra variablene verdifull, sjelden, ikke kopierbar og organiserbar. Ressurser som oppfyller disse kravene vil bidra til konkurransemessig fortrinn for selskapene. Teorien rundt strategisk nødvendighet vurder hvorvidt en ressurs blir en strategisk nødvendighet for selskapene for å kunne opprettholdet eller forbedre sin posisjon i markedet, og ikke minst unngå å miste posisjon i forhold til sine konkurrenter. Studien i denne oppgaven er et eksplorativt casestudie som involverer to norske havner. Havnene har ulike IT systemer for å gjennomføre kontroll i henhold til ISPS-koden. Målet var å se på de ulike måtene de håndterer ISPS på via IT systemer og hvordan dette kan bidra til konkurransemessig fortrinn og effektivisering.en
dc.format.extent876358 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen
dc.subject.classificationBE501
dc.titleIT som konkurransefortrinn i norske havner : ISPS- en driver til bedre effektivisering?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Library and information science: 320::Information and communication systems: 321en
dc.source.pagenumber55 s.en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel