Show simple item record

dc.contributor.authorNorvald, Michael Alexander Bukholm
dc.date.accessioned2007-08-09T10:44:59Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135426
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon 2006 - Høgskolen i Agder, Kristiansanden
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å finne ut hvordan det industrielle nettverket fungerer og hvordan det tilrettelegger for å knytte konkurrerende bedrifter nærmere hverandre. Jeg har gått igjennom eksisterende teori tilknyttet det industrielle nettverket, for så å gjøre rede for de variablene som har vært gjeldende i studien ved å utvikle en analysemodell. Analysemodellen har så blitt brukt til å trekke sammen og illustrere diskusjonen om hvorvidt empirien bekrefter det teorien forklarer om det industrielle nettverkets virke og effekter. Studiens overordnede tittel og problemstilling har vært følgende: Samarbeid om fremtiden: Hvordan fungerer og fremmer et industrielt nettverk samarbeid mellom bransjebedrifter innenfor en region? Tanken bak studien har vært et ønske om å se hvordan nettverksmarkedsformen fungerer, og hvilke effekter som gjør at konkurrerende bedrifter utvikler gjensidige forpliktelser og relasjoner mellom hverandre. Interessant har det også vært å se nærmere på hvilke motiv som er gjeldende ved en nettverksetablering og hvordan utviklingsprosessen av nettverket skjer. Jeg valgte å starte oppgaven ved å gjøre rede for bakgrunnen for valg av nettverk om etableringsform, før jeg presenterte de teoretiske rammeverkene som det industrielle nettverket bygger på. Blant annet er aktørene i nettverket en viktig dimensjon, og jeg har derfor også valgt å utdype teorien for hvordan en bedrift kan skape og etablere gode nettverksrelasjoner litt grundigere. Studien har benyttet en kvalitativ metodisk tilnærming, ved at de empiriske resultatene hovedsakelig bygger på to dybdeintervjuer av sentrale personer i nettverkets ledelse. For å illustrere innholdet i studien utviklet jeg også en illustrasjonsfigur over progresjonen i oppgaven (se figur 0.1 nedenfor). Denne figuren benytter jeg innledningsvis i hvert kapittel, og på den måten håper jeg leseren vil lettere følge studiens røde tråd.en
dc.format.extent968227 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationBE501
dc.titleSamarbeid om fremtiden : hvordan fungerer og fremmer et industrielt nettverk samarbeid mellom bransjebedrifter innenfor en region?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record