Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorByremo, Kai
dc.date.accessioned2007-10-16T11:46:27Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135422
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon, Høgskolen i Agder, Kristiansand
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å beskrive faktorer som påvirker prisen på en bolig. Jeg har valgt å trekke alle relevante faktorer inn i analysene for å kunne gå i dybden på problemstillingen ”Bomringens effekt på boligprisene”. I oppgavens første del har jeg beskrevet boligmarket i Kristiansand og boligene i Kristiansand. I teorikapittelet har jeg utledet etterspørsels og tilbudskurven for boligmarkedet. Ved hjelp av disse har jeg kunnet utlede den hedonistiske prisfunksjonen. Jeg har også vist DiPasquale & Wheaton modellen for det urbane tomtemarkedet. Har videre i teorikapitlet sett på virkningen av økt areal, betydningen av garasje, beliggenhet i forhold til sentrum og plassering i forhold til bomringen. Ved hjelp av disse modellene har jeg utledet 3 hypoteser som er relevante til problemstillingen. Vi har i forbindelse med oppgaven samlet inn nesten 2500 case. Disse casene er hentet fra Fædrelandsvennen og boligavisen til ABCenter. Gjennom GAB registeret har vi samlet ytterlige opplysninger til casene. Alle casene har blitt bearbeidet og renset slik at til slutt ble utvalg på 1336 case med problemstillingsrelevante opplysninger. Variabler blir i kapittel 4 og 5 forklart og presentert ved hjelp av tabeller og figurer. Jeg har i oppgaven testet og vurdert ved hjelp av lineær og loglineær regresjon. Modellene som ble brukt viste en klar sammenheng mellom boligens areal og boligpris, mellom avstand til sentrum og boligpris, og mellom plassering i forhold til bomring og boligpris. Bomringeffekten er overraskende stor og mulige grunner til dette drøftes nærmere. I konklusjonen konkluderte jeg med det er en bomringseffekt på boligprisene Kristiansand, men at boligstrukturen i Kristiansand gjør det vanskelig å anslå dette beløpet eksakt.
dc.format.extent9382750 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationBE501
dc.titleBomringens effekt på boligprisene i Kristiansanden
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Økonomi:210::Samfunnsøkonomi:212


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel