Show simple item record

dc.contributor.authorLoka, Irene
dc.date.accessioned2007-10-16T12:31:28Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135420
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon, Høgskolen i Agder, Kristiansand
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å belyse faktorer som kan forklare kommunenes vedlikehold av skolebygninger. Det er godt dokumentert at vedlikeholdsetterslepet er betydelig. Skolebygningene forfaller og brukerne må ta konsekvensene i form av vegger som flasser og vinduer som trekker. Arbeidsmiljøet blir dårlig, de estiske opplevelsene negative. Det er ikke slike omgivelser som gjør at elevene føler seg betydningsfulle eller lærer å ta vare på verdier. Å ha en større forståelse av hvilke faktorer som kan knyttes til vedlikeholdsinnsatsen i kommunene kan være til hjelp når vedlikeholdet må på dagsorden. De fem faktorene jeg valgte å se nærmere på var kommunenes inntektsnivå per innbygger, kommunenes preferanser i forhold til vedlikehold, valg av organisasjonsmodell, og til slutt om mindre kommuner vedlikeholder mer enn store kommuner. Undersøkelsen viste kun en signifikant forklaringsvariabel. De kommunene som prioriterer midler til vedlikehold har en bedre tilstand på skolebygningene enn de kommunene som ikke i stor grad stiller opp med midler når det påvises et vedlikeholdsbehov. Analysen støtter ikke hypotesen om at høyere inntekt vil gi mer vedlikehold. De rike kommunene kan ikke påstås å ha bedre tilstand på sine skolebygninger enn fattige kommuner. Heller ikke kommuner som benytter systemer for planmessig vedlikehold har signifikant bedre tilstand på skolebygningene. Når det gjelder kommunenes organisasjonsstruktur så viste analysen min heller ikke noen sammenheng med tilstand. Kommuner med desentralisert ansvar for eiendomsforvaltning har ikke bedre tilstand på sine skolebygninger enn de kommunene som har sentralisert ansvaret. Dette funnet kan imidlertid være påvirket av omfattende omorganiseringer i kommunene i årene 2000 – 2004, der de fleste kommunene gikk fra etatsstruktur til falt struktur. Dermed kan desentraliserte kommuner for eksempel i år 2002 være sentralisert da undersøkelsen ble gjennomført. Til slutt kan heller ikke kommunestørrelsen sies å ha betydning for vedlikehold. De små kommunene har ikke bedre tilstand enn de store kommunene. Konklusjonen på den undersøkelsen er at kun kommunenes preferanser har betydning for tilstanden på skolebygningene. Imidlertid forklarer denne variabelen ikke mye av variasjonene på tilstand, kun 17,9 prosent. Det betyr at mye av variasjonene til skolebygningenes tilstand må finnes i faktorer som ligger utenfor denne analysen.
dc.format.extent8335397 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder university collegeen
dc.subject.classificationBE501
dc.titleSkolebygningers tilstand i kommunene: hva kan forklare variasjoner i den bygningsmessige tilstand?
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap:200::Økomomi::210::Samfunnsøkomomi:212


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record