Show simple item record

dc.contributor.authorSivertsen, Kenneth
dc.contributor.authorEng, Ann Eline
dc.date.accessioned2007-10-18T13:10:39Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135414
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon 2006, Høgskolen i Agder, Kristiansand
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å teste om det finnes en forwardpremie i det nordiske elektrisitetsmarkedet. Vi definerer forwardpremien som forwardpris minus forventet spotpris og undersøker om denne sammenhengen kan forklares ut fra systematisk risiko og de ulike aktørers villighet til å bære den. I den første analysen replikeres en studie gjort av Longstaff og Wang i det amerikanske PJM markedet. Her sjekkes RK pris per time i forhold til den respektive DA pris per time i det fysiske markedet på Nord Pool. I den andre analysen gjør vi den samme undersøkelsen i det finansielle markedet. Vi fokuserer på de korteste terminkontraktene og sammenligner forwardprisen med gjennomsnittlig systempris per uke. Først presenteres kort hovedtrekkene i PJM markedet før vi gir en mer utfyllende markedsbeskrivelse av Nord Pool. Videre gjør vi rede for særtrekk med elektrisitet som handelsvare. Spesielt fokuseres det på begrensede lagringsmuligheter og assymetri mellom tilbud og etterspørsel. Dette bidrar til høy volatilitet i elektrisitetsprisene, noe som gjør at risikoaverse aktører etterspør metoder for å sikre seg imot risiko. Derivatmarkedet på Nord Pool tilbyr en slik mulighet. Vi beskriver en modell presentert av Bessembinder og Lemmon [2002] som viser hvordan likevektsprisen i forwardmarkedet avhenger av systematisk risiko og etterspørsel etter prissikring på produsent og konsumentsiden. Videre viser vi at differansen mellom likevektprisen i forwardmarkedet og forventet spotpris kan forklares ut fra forholdet mellom to risikokilder; produsentenes kostnadsrisiko og leverandørenes inntektsrisiko. Disse risikokildene kan relateres til skewnessen og variansen i spotprisen. Har vi en positiv skewness predikerer modellen at produsentenes kostnadsrisiko vil dominere og at vi da får en positiv forwardpremie. Er det ingen skewness i prisene vil leverandørenes inntektsrisiko dominere og vi forventer en negativ forwardpremie. Det vises i modellen at forwardpremien er positivt relatert til skewnessen i spotprisen og negativt relatert til variansen i spotprisen. Dette testes ved regresjon i begge markedene. I empirien kan vi stort sett bare rapportere rot i det fysiske markedet, selv om vi finner en signifikant forwardpremie. Forwardpremien er positiv i gjennomsnitt, men både fortegn og størrelse ser ut til å variere uavhengig av de risikokildene vi diskuterer her. Årsaker til dette Forwardpremien i elektrisitetsmarkedet V kan være at Nord Pool har et eget sikringsmarked, samt at forhold ved vannkraftproduksjon gjør at etterspørselen etter sikring på så kort sikt er lav. I det finansielle markedet finner vi også en signifikant positiv forwardpremie i gjennomsnitt. Denne varier over året, og er høyest om vinteren og lavest om sommeren. Vi finner også at forwardpremien korrelerer positivt med skewnessen i spotprisen og negativt med skewnessen i spotprisen. Til slutt ser vi på avkastningen ved å holde en terminkontrakt. Resultatet viser et sterkest resultat i leveringsuken. En mulig årsak er fraværet av spekulanter.
dc.format.extent539598 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University Collegeen
dc.subject.classificationBE501
dc.titleForwardpremien i elektrisitetsmarkedet
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap:200::Økonomi:210::Bedriftsøkonomi:213


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record