Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTerjesen, Benedicte
dc.date.accessioned2007-10-18T13:19:16Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135374
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon 2006, Høgskolen i Agder, Kristiansand
dc.description.abstractProsjektet mitt er basert på et case studie av ti entreprenører. Jeg har gjennom samtaler tatt del i deres tanker og erfaringer i forhold til finansiering. Entreprenørene har benyttet seg av ulike finansieringskilder. Noen av de har nettopp startet opp virksomheten, mens andre har holdt på i mange år og til og med som har avsluttet den. Entreprenørene operer igjen i ulike næringer noe jeg så på som essensielt for oppgaven. Det er også interessant å se hvordan ulike næringer og omgivelser kan virke inn på inntrykk entreprenørene sitter inne med i forhold til de ulike formene for finansiering. Det er også ulike oppfattninger om hvordan disse finansieringene er med på å forme utviklingen til virksomheten. Det essensielle blir så å se på de virkninger som de forskjellige finansieringsalternativene kan ha på virksomheten da i forhold til en utvikling som livssyklus teorien belyser. Livssyklus teorien har jeg lagt til grunne er i hovedsak Robert K. Kazanijan sin livssyklus modell som beskriver en utvikling mellom fasene som er preget av ulike problemer. Jeg benytter også teorien til Robert E. Quinn og Kim Camerons. Jeg har gjennom å bruke Quinn og Camerons modell kommet opp med fire faser av utvikling, hvor jeg igjen ser på hvordan de ulike finansieringskilder kan påvirke utviklingen i hver av disse fasene, samtidig som jeg har belyst treffsikkerheten til ulike finansieringsalternativer. I tillegg har jeg belyst ulike finansieringskilder i teoridelen. Har også en modell om entreprenørskapsprosessen, for å gi en bedre forståelse av de elementer denne prosessen består av. Har også benyttet teorier rundet dette med viktighet av ressursanskaffelse og vansker i en slik prosess. Designet på undersøkelsen er eksplorerende og jeg har benyttet med av kvalitative forskingsteknikk. I den siste delen av prosjektet har jeg samlet sammen trådene og beskrevet ulike virkinger de finansieringsalternativer kan ha på entreprenørskapsprosessen.. Et av funnene i konklusjonen er som følger: Det er slik at investorer kan benytte seg av ulike kontraktsformer som gjeldsbetingelser, pengebøtter, tap av eiendeler osv. for å få ned den usikkerheten og asymmetriske informasjonen han står ovenfor ved å skulle invester i andres virksomhet. En slik kontrakt vil nok kunne påvirke en virksomhet som er i en av de tidligste faser av utvikling hvor det er mer åpne systemer og mellom menneskelige relasjoner som er dominerende. Får man inn en investor på disse betingelsene kan det nok være at virksomheten blir mer rigid i forhold til kontroll og regler og mer låst kommunikasjon .osv.(se sammendrag s.2)
dc.format.extent11284452 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University Collegeen
dc.subject.classificationBE501
dc.titleEntrepenørskapsprosesser og finsansering:En eksplorativ studie av ulike finsanseringsalternativer og deres betydning på entrepenørskapsprosessen, hvor treffsikre er de, og hvilke virkninger kan vi spore?
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap:200::Økonomi:210::Bedriftsøkonomi:213


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel