Show simple item record

dc.contributor.authorIsaksen, Helene
dc.date.accessioned2007-08-09T08:07:19Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135370
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon 2007 - Høgskolen i Agder, Kristiansanden
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg ulike husholdningers etterspørsel etter attributter i boligmarkedet med vekt på ungdommers preferanser. Det er en empirisk oppgave som bruker data fra boligmarkedet i Kristiansand 2006. Det teoretiske rammeverket er basert på urban økonomi, og da spesielt hedonistisk pristeori og engelkurven. Flere funksjonsformer ble testet for å få et optimalt resultat i estimeringen av etterspørselen etter boareal. Den dobbellogaritmiske formen ble valg, da denne gav resultater som var i samsvar med teorien, hadde høyest forklaringskraft og tilnærmet normalfordelte restledd. Det ble funnet sammenheng mellom alder og etterspørsel etter boareal. Ungdom viste seg å etterspørre mindre boareal enn eldre. Også andre variabler hadde innvirkning på boligstørrelsen. Inntekt og antall barn i husholdningen hadde positiv innvirkning på boarealet. I tillegg viste resultatene at gifte/samboere kjøper større boliger enn ugifte/enslig. Det ble ikke funnet sammenheng mellom alder og sannsynligheten for å bosette seg i sentrum. Det var derimot andre variabler som hadde innvirkning. Husholdninger med høy inntekt, husholdninger uten barn, studenter og ugifte/enslige viste seg å ha størst sannsynlighet for å velge sentrum. Det ble heller ikke funnet sammenheng mellom alder og sannsynligheten for å kjøpe leilighet fremfor andre boligtyper. Det var andre variabler som hadde innvirkning. Husholdninger uten barn og med lav inntekt viste seg å ha størst sannsynlighet for å velge leilighet. Alder hadde heller ingen innvirkning på sannsynligheten for å kjøpe andelsbolig fremfor selveierbolig. Det var andre variabler som hadde innvirkning. Ugifte/enslige, husholdninger uten barn og husholdninger med lav inntekt viste seg å ha størst sannsynlighet for å velge sentrum.en
dc.format.extent999595 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationBE501
dc.titleUngdom på boligmarkedet: Hvilke attributter etterspør unge boligkjøpere i Kristiansand?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record