Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Arild Georg
dc.date.accessioned2007-10-18T12:21:53Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/135318
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon 2006, Høgskolen i Agder, Kristiansand
dc.description.abstractI denne masteroppgaven er det forsøkt å belyse hvordan distanse til sjøen påvirker salgspris for en fritidseiendom i kystsonen på Sørlandet. Et hvert produkt hat et sett med egenskaper som en kjøper etterspør, for en fritidseiendom kan dette for eksampel være boareal og strandlinje. I økonomisk teori som behandler markeder der produktene er unike, gis hver enkelt egenskap en implisitt pris. Denne prisen blir en del av totalpris på produktet. Gjennom statistisk analyse har man i denne undersøkelsen søkt å finne den implisitte prisen for sjødistanse. Teorien forutsetter at et produkt har flere egenskaper. Det kan være andre egenskaper enn distanse til sjøen som gjør at prisen varierer. For å få frem hvilke variabler som påvirker salgspris- i tillegg til- eller i stedet for sjødistanse, har en rekke variabler blitt registrert og analysert. Det viser seg at boareal, strandlinje, solforhold, (manglende) forbindelse til fastlandet og regional beliggenhet kan forklare prisforskjeller blant fritidseiendommer. Det kunne vært ønskelig med flere enheter enn de 156 fritidseiendommene som er gjenstad for analyse. I tillegg kunne en hat tatt med flere variabler for å se om forklaringen av prisforskjeller kunne ha blitt enda bedre.. Modellen forklarer likevel 65% av variasjon i pris blant fritidseiendommene i utvalget. Tester av den statistiske regresjonsmodellen viser at viktige forutsetninger for en slik analyse er tilfredsstillende oppfylt. Modellen skulle derfor kunne gi gode estimater for enkeltvariablers påvirkning på salgspris. Analysen indiker at distanse til sjøen er viktig for størrelsen på salgspris. Dog er denne effekten størst i de første meterne fra havet. Et fritidseiendom med strandlinje vil oppnå en signifikant høyere salgspris enn en likedan eiendom som ligger rett bakom terrenget.
dc.format.extent12789164 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.subject.classificationBE501
dc.titleHvilken betydning har distanse til sjøen for prisene på fritidseiendommer?: en studie av fritidseiendommer for salg langs kystkommunene i Agderfylkene 2005
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap:200::Økonomi:210::Samfunnsøkonomi:212


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record