• A decidable multi-modal logic of context 

   Nossum, Rolf (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 1997)
   We give a logic for formulas Á¡± Ã, with the informal reading ”à is true in the context described by Á”. These are interpreted as binary modalities, by quantification over an enumerable set of unary modalities c¡± Ã, ...
  • Høgskolen på Lesbos 

   Grødum, Kari; Repstad, Pål (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2000)
   Dette skriftet gir informasjon om Metochi, som er Høgskolen i Agders studiesenter på den greske øya Lesbos. Skriftet inneholder også mye levende stoff om historiske og aktuelle forhold på Lesbos, og vil være nyttig for ...
  • "Gud" - fra løsning til problem : kritisk diskusjon av forestillinger knyttet til gudstroen 

   Nylehn, Børre (Skriftserien (Universitetet i Agder), Book, 2000)
  • The norwegian tax system 

   Pedersen, Helge (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Research report, 2001)
   This paper gives a description of the Norwegian tax system. The main areas are: • A brief description of the Norwegian tax system as a whole • A description of the broad lines of the tax system and tax rates fir Nowegian ...
  • Sørlandske stemmer i en ny tid : om diktning fra eller med tilknytning til Agder. 2 

   Johannessen, Oddbjørn (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2001)
   En samling artikler, kommentarer og anmeldelser som i sum presenterer noen av de mest sentrale samtidsforfatterne fra Sørlandet. Et sentralt synspunkt i flere av tekstene er at det ikke finnes noen ny "sørlandsk dikterskole", ...
  • Upper secondary school organisations : a case study of two Norwegian schools 

   Nylehn, Børre; Presthus, Anne Marie (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2001)
  • Evaluering av forsøk i Hå kommune : delrapport 1, første breddestudie 

   Presthus, Anne Marie; Næss, Gunnar; Tønnessen, Liv Kari Bondevik (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2001)
   Dette er den første delrapporten i prosjektet "Evaluering av forsøk i Hå kommune". Høgskolen i Agder har i 2 år fulgt arbeidet med forsøk i Hå. Etter at forsøket er avsluttet sommeren 2002, skal analyser av innsamlede ...
  • A uniform quantificational logic for algebraic notions ofcontext 

   Nossum, Rolf (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2002)
   A quantificational framework of formal reasoning is proposed, which emphasises the pattern of entering and exiting context. Contexts are modelled by an algebraic structure which reflects the order and manner in which ...
  • Folkedans : dans til skolebruk 

   Nilsen, Norvald (Skriftserien (Universitetet i Agder), Book, 2002)
   Dansebeskrivelser og bakgrunnsstoff til noen av de mest utbredte dansene i norsk skolesystem. Alle dansene er dokumentert, og kilder oppgitt
  • Agderkirken : rom for endringer i tro og mentalitet fra middelalder til i dag : artikler fra sommerseminar i historie, Lillesand 2000 

   Inntjore, Hilde (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2002)
   Det gjennomgående tema for denne publikasjonen er kirken i Agder. Hvordan den ble innført, organisert, utviklet og reformert er tema for de første artiklene, mens de siste legger mer vekt på haugianerne, lekmannsbevegelsen ...
  • Historiske kilder fra Oddernes 

   Sødal, Terje (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2002)
   Publikasjonen inneholder et utvalg av historiske kilder fra Oddernes-halvøya i nåværende Kristiansand kommune. Her finnes kongebrev, manntall, skattelister, bøtelister, regnskaper, besiktigelsesbrev, domsbrev, vitnebrev, ...
  • Italiablikk : norsk og nordisk kultur og litteratur sett fra Bologna 

   Maagerø, Eva; Tønnessen, Elise Seip; Moen, Randi Langen (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2003)
   Italiablikk inneholder en serie artikler skrevet i norskmiljøet ved Universitetet i Bologna. Artiklene er i hovedsak basert på forfatternes hovedoppgaver i norsk, og avspeiler dermed en flik av hva som er interessant ved ...
  • Hva, hvem og hvordan? : håndbok i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

   Takle, Svein (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2003)
   Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille lovfestede og forskriftsmessige krav til tilsattes helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette er et viktig satsningsområde innenfor norsk arbeidsliv, og det er regulert ...
  • Gjestfrihetens sted : ti år på Metochi, Lesbos 

   Grødum, Kari; Repstad, Pål (Skriftserien (Høgskolen i Agder);, Book, 2003)
  • Barnevernets PUFF : Forskning og praksis - hånd i hånd 

   Nordstoga, Sigrid (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2003)
   Artiklene i dette heftet er hentet fra ulike aktiviteter i Barnevernets PUFF. Den første artikkelen er en kort presentasjon av PUFF, samarbeidsprosjektet mellom Høgskolen i Agder og det lokale praksisfeltet. Flere av ...
  • Angstens filosofi 

   Grelland, Hans Herlof (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2003)
   Angst har vært et viktig tema i nyere filosofi. Etter en kort introduksjon til fenomenologisk metode, gis det i denne artikkelen en presentasjon av Søren Kierkegaards, Martin Heideggers og Jean-Paul Sartres bidrag til ...
  • STeVAL : rapport om utvikling og utprøving av et konsept for studentevaluering av undervisning og læring i høyere utdanning 

   Grythe, Jon (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2003)
   Rutiner for systematisk studentevaluering av undervisningen i høyere utdanning er noe som i følge den nye kvalitetsreformen vil få større plass på universiteter og høgskoler fra og med studieåret 2003. Mange av disse ...
  • Prosjektet "Megling i voldssaker" ved Konfliktrådet for Hordaland : evalueringsrapport 

   Hydle, Ida (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2004)
   Forsøksprosjektet ”Megling i voldssaker” ble knyttet til konfliktrådet for Hordaland og gikk over tre år (april 2000-mars 2004). Det ble tilsatt prosjektleder, og tolv erfarne meglere fra konfliktrådet fikk tilleggsopplæring ...
  • Bruk av dyr i vitenskapelige eksperimenter : en filosofisk undersøkelse 

   Rafoss, Stein (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2004)
   I dette arbeidet behandles filosofiske og etiske spørsmål som oppstår i forbindelse med bruk av dyr i vitenskapelige eksperimenter. Med vitenskapelige eksperimenter menes eksperimenter innenfor all slags medisinsk og ...
  • Bedre kvalitet gjennom økt kompetanse? : undervisningssykehjemmet i Agder 

   Thygesen, Elin; Tønsberg, Anne Kristin Flaatten (Skriftserien (Høgskolen i Agder), Book, 2004)
   Tittel: Bedre kvalitet gjennom økt kompetanse? Problemstilling: Bidrar satsing på kompetanseutvikling til bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene i sykehjem? Formål: Formålet er å vurdere betydningen av ...